Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belasting box 3 - 2022 t.o.v. 2021

Wat anderen vinden:

 

Nog 3 beoordelingen nodig.

Hoeveel meer of minder box 3 belasting betaalt u in 2022?
Hoe verandert de box 3 belasting in 2022 t.o.v. 2021?

Belasting box 3 - 2022 t.o.v. 2021

NB Gebruik de box 3 in 2024 t.o.v. 2023 berekening voor 2024 t.o.v. 2023.

Voor de jaren 2021 en 2022 geldt voor de box 3 belasting een overgang van de oude wetgeving naar spaarvariant.

In 2021 en 2022 wordt het box 3 inkomen (en dus de belasting) voor iedereen op twee manieren berekend: volgens de oude wetgeving én volgens de spaarvariant. Bij fiscaal partners per persoon. Het laagste box 3 inkomen wordt vervolgens gebruikt voor het berekenen van de box 3 belasting.

Voor mensen met veel spaargeld zal dit vaak de spaarvariant zijn, voor mensen met (veel) beleggingen of een huis (met hypotheek) in box 3, zal dit vaak de oude wetgeving zijn.

De vermogensvrijstelling is in 2022 € 50.650 per persoon, dubbel voor fiscaal partners. Het belastingtarief is 31%.

Bereken met deze berekening hoeveel meer of minder vermogensbelasting u betaalt in 2022 ten opzichte van 2021, rekening houdend met beide manieren van berekenen.

NB Wilt u berekenen of u geldt terug krijgt voor oudere jaren, gebruik dan onze box 3 rechtsherstel berekening.

 

Berekenen

Als u een fiscaal partner heeft, moet u hieronder uw gezamelijke spaargeld, overige bezittingen en schulden in box 3 invullen.
 
NB Voor de box 3 belasting volgens de spaarvariant maakt de onderlinge verdeling bij de aangifte niet uit voor de hoogte van de vermogensbelasting.

(samen)

Het totaal aan bank- en spaartegoeden in box 3.
Onder spaargeld vallen ook spaardeposito's.
 
En vanaf 2023 ook geld dat staat op een rekening van een Vereniging van Eigenaren (VvE) of op een derdengeldenrekening bij een notaris.

(samen)

Het totaal aan beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een vakantiewoning, tweede woning (voor studerende kinderen), verhuurde woning(en), contant geld, uitgeleend geld en andere vorderingen, rechten op periodieke uitkeringen en overige bezittingen. Kortom al het vermogen behalve spaargeld.
 
NB Vanaf 2023 hoeven vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen niet opgegeven hoeven te worden.

(samen)

Het totaal aan schulden in box 3, zoals hypotheken, (familie)bankleningen, etc.
Let op: zonder aftrek van de box 3 schulden drempel.

Meer berekenen

Er zijn in totaal 30 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie