Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prinsjesdag 2019 - bereken de gevolgen voor 202019-09-2019

Prinsjesdag 2019 - belastingplan 2020Ook u bent waarschijnlijk weer overstelpt met nieuwsbrieven over Prinsjesdag, het is alleen nog wachten op de Prinsjesdag-mail van uw plaatselijke supermarkt.

Wij houden het daarom kort en verwijzen u hierbij vooral naar de rekentools waarmee u zelf kunt berekenen wat er voor u gaat veranderen.

 

De laatste maanden hebben we de eerdere en nieuwe belastingplannen zo goed mogelijk verwerkt in onze rekentools. Waar we rekenen in de toekomst, gebruiken we de bekende gegevens en aanpassingen voor de komende jaren t/m 2023. Denk hierbij aan de belastingtarieven, het aftrektarief, het eigenwoningforfait, de aflosboete, etc.

Koopkracht en uw loonstrookje in 2020

Volgens met Nibud gaan we er volgend jaar in koopkracht allemaal op vooruit.

Hoeveel kunt u berekenen met de koopkracht rekentool die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben: koopkracht in 2020. Nu ook geschikt voor zelfstandigen.

Dankzij opnieuw snel schakelen van onze partner Visma | Raet kunt u nu ook al uw voorlopige nettoloon of netto uitkering voor 2020 berekenen.

Box 1

De belastingtarieven in box 1 zijn versneld verlaagd en er zijn nu (tot de AOW-leeftijd) nog maar twee tarieven: 37,35% en 49,5%.

Wat dit voor uw box 1 inkomen betekent kunt u berekenen met o.a. onze rekentool belasting box 1 – 2020 t.o.v. 2019.

Met onze box 1 belastingdruk rekentool kunt u berekenen wat de totale belastingdruk is als er ook rekening wordt gehouden met de inkomensafhankelijke heffingskortingen. Deze berekening kan nu ook uitgevoerd worden voor de jaren t/m 2021. De heffingskortingen worden ook in 2020 weer gebruikt om de belastingdruk te finetunen. Hoezo vlaktaks?

Aftrektarief

Het box 1 aftrektarief wordt in 2020 een feit. Deze wordt gelijk 46%, de 49% stap slaan we over. Zit u met uw inkomen in de hoge 49,5% schaal, dan zal de aftrek dus beperkt zijn tot 46%. De meeste van onze rekentools houden hier rekening mee.

Hoe de belastingdienst dit op uw aanslag gaat verwerken weten we nog niet. Wij doen het voorlopig, net als bij de beperkte hypotheekrenteaftrek, met een zogenaamde ’tariefsaanpassing box 1′.

Eigen woning

De Wet Hillen wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd naar nul. Deze ‘aflosboete’ stijgt jaarlijks met 3,33% van het eigenwoningforfait. Gebruik onze verbeterde rekentool aflosboete berekenen om uw situatie door te rekenen. Wanneer moet u in de toekomst hoeveel aflosboete betalen?

Het eigenwoningforfait daalt de komende jaren, als compensatie voor de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek, met 3% per jaar in plaats van 0,5%. We nemen dit allemaal mee in onze hypotheek maandlasten en soortgelijke berekeningen.

Box 3

Voor 2020 dalen de box 3 belastingtarieven iets. U kunt het verschil berekenen met de tool box 3 in 2020 t.o.v. 2019. NB In onze box 3 belasting rekentool kunt u nu ook groene beleggingen meenemen.

Veel ingrijpender is het gepresenteerde voorstel voor de hervorming van box 3 in 2022. Voor mensen met alleen veel spaargeld is het goed nieuws, maar vooral mensen die in box 3 behalve vermogen ook een schuld hebben, zijn de dupe. Denk hierbij aan een verhuur-, familiebank of  eigen box 3 hypotheek, schenken op papier, etc. Bereken zelf uw situatie met onze box 3 in 2022 rekentool.

Ondernemers

Voor zzp’ers en andere IB-ondernemers daalt de ondernemersaftrek de komende jaren met € 250 per jaar én tegelijk het maximum percentage waarmee deze aftrek plaatsvindt (aftrektarief 46% in 2020). Gebruik onze netto inkomen ondernemer berekening om te berekenen wat dit (de komende jaren) voor u betekent.

Voor DGA’s met een bv daalt de vennootschapsbelasting (in 2020 het lage tarief) maar stijgt het box 2 tarief. Dit laatste roept o.a. de vraag op of het verstandig is om nu al vermogen in de bv uit te keren als dividend. Bereken het zelf met onze tool dividend uitstellen.

Ook voor ondernemers zijn de meeste rekentools al aangepast, zodat u ook kunt berekenen wat de gevolgen in de komende jaren voor u zullen zijn.