Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Prinsjesdag 2018 - wat verandert er in 2019?20-09-2018

Prinsjesdag 2018 - Belastingplan 2019De kabinetsplannen voor 2019 zijn weer gepresenteerd op Prinsjesdag. Veel plannen die in 2018 al zijn aangekondigd worden concreter of gaan volgend jaar in. Wat gaat er voor u veranderen?

Wij hebben het belastingplan 2019 zo goed mogelijk verwerkt in onze rekentools. Zo kunt u zelf berekenen wat de wijzigingen voor u persoonlijk gaan betekenen.

 

De belangrijkste veranderingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Koopkracht en nettoloon in 2019

Het gaat weer goed met de economie en (bijna) alle mensen gaan er, volgens de Nibud koopkracht berekeningen, in 2019 op vooruit.

Hoeveel u er in koopkracht op vooruit gaat, kunt u berekenen met onze koopkracht rekentool die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben: koopkracht in 2019

Dankzij snel schakelen van Raet kunt u nu ook al bij ons berekenen wat uw nettoloon of netto uitkering waarschijnlijk gaat worden in 2019.

Box 1 belasting wordt vlaktaks

2019 is het eerste jaar van de overgang naar de vlaktaks wordt ingevoerd. We gaan in drie jaar van de oude vier belastingschijven naar twee schijven in 2021: een basistarief van circa 37% tot een inkomen van circa 68.508 en een toptarief van 49,50% daarboven.

Voor de bühne lijkt de vlaktaks met deze lage tarieven misschien prachtig. Alleen tonen de tarieven alleen niet het effect van de inkomensafhankelijke heffingskortingen. Hierdoor betaalt u effectief meer belasting dan deze twee schijven doen vermoeden, in 2019 tussen de ruim 43% en een kleine 58%. In 2021 is dit gedaald naar tussen de ruim 40% en 55,5%. Beiden zonder eigen woning.

Wat de weg naar de vlaktaks voor u betekent in 2019 kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2019 t.o.v. 2018.

Met onze rekentool box 1 belastingdruk kunt u berekenen wat de belastingdruk is als er ook rekening wordt gehouden met de inkomensafhankelijke heffingskortingen. Kies daar ‘2019’ en bereken de belastingdruk over ‘de top van het inkomen’ om de vlaktaks compleet te zien.

Ouderenkorting

De ouderenkorting verliest dit jaar zijn harde overgang. Voorheen kon één euro extra inkomen tot gevolg kon hebben dat u € 1.346 meer belasting moest betalen. Nu komt er een wat meer geleidelijke overgang.
De ouderenkorting stijgt in 2019 met € 178 en daalt vanaf een inkomen van circa € 36.800 tot nul bij een inkomen van circa € 47.400.

Wat dit voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool ouderenkorting berekenen.

Aftrektarief box 1

Tot en met 2019 worden aftrekposten in box 1 afgetrokken van de top van uw inkomen. In 2019 kan dat voor hogere inkomens nog (deels) het toptarief van 51,75% zijn.
Vanaf 2020 gaat dit veranderen. Op termijn wordt het aftrektarief voor bijna alles het nieuwe basistarief van circa 37%.

De komende jaren gaat het aftrektarief in stapjes van 3% omlaag: 49% in 2020, 46% in 2021, 43% in 2022, 40% in 2023 en uiteindelijk circa 37% vanaf 2024.

Dit nieuwe aftrektarief geldt voor aftrekposten zoals:

  • hypotheekrenteaftrek (aftrek kosten eigen woning),
  • betaalde partneralimentatie,
  • aftrek voor scholing en zorgkosten,
  • giften aan goede doelen,
  • zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en alle andere ondernemersaftrek.

De aftrek van lijfrentepremies en inleg voor bancaire lijfrentes blijft over de top van uw inkomen, dus soms ook tegen het toptarief.

NB Misschien overbodig om te vermelden, maar bijtellingen blijven wel op de top van uw inkomen plaatsvinden.

Maximale hypotheek, aflosboete en hypotheekrenteaftrek

Voor de maximale hypotheek verandert er niet heel veel. Wel zal de grens voor de NHG waarschijnlijk stijgen van € 265.000 naar € 290.000. Hoewel op dit moment nog niet alle gegevens bekend zijn, kunt u bij ons al wel vast een voorlopige berekening maken voor de maximale hypotheek in 2019.

Als u geen of weinig hypotheek heeft op uw eigen woning voorkwam de Wet Hillen dat u door het eigenwoningforfait een bijtelling kreeg. In 2019 komt hier een einde aan, als eerste jaar waarin de Wet Hillen wordt afgebouwd. Mensen die hun hypotheek (bijna helemaal) hebben afgelost worden hier de dupe van, vandaar dat deze wijziging ook ‘aflosboete’ genoemd wordt.

De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd naar nul. In 2019 krijgen mensen die geen hypotheekrenteaftrek (meer) hebben een bijtelling gelijk aan 3,33% van het eigenwoningforfait. In 2020 het dubbele, etc.

Gebruik onze aflosboete berekenen rekentool om uw situatie door te rekenen.

De netto maandlasten kunnen door deze bijtelling nu ook hoger worden dan de bruto maandlasten.

De wijzigingen in de inkomstenbelasting hebben ook gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Als eerste  betekent lagere tarieven ook minder renteaftrek. De beperkte aftrek in de hoogste belastingschaal is in 2019 met 0,5% gedaald naar nu 49%.

Box 3 belasting verandert nauwelijks

Omdat de spaarrente nog verder gedaald is, is ook het forfaitaire rendement op het spaardeel gedaald. Het forfaitaire rendement op het beleggingsdeel stijgt iets. Hierdoor gaan in 2019 de kleinere vermogens iets minder box 3 belasting betalen en grotere vermogens iets meer.

Het verschil tussen 2018 en 2019 kunt u berekenen met onze rekentool box 3 belasting in 2019 t.o.v. 2018.

In onze rekentools waarin de box 3 belasting van belang is, kunt u nu ook rekenen met de cijfers voor 2019.

Het plan om het werkelijk in box 3 behaalde rendement te gaan belasten, lijkt niet op korte termijn te worden ingevoerd. Waarschijnlijk door alle ICT-problemen bij de belastingdienst. In onze rekentools kunt u nog steeds ook rekenen met 30% belasting over het werkelijk behaalde rendement, wat op termijn de werkelijkheid waarschijnlijk beter benadert dan de huidige tarieven.

Verhoging lage btw-tarief

Het lage btw-tarief van 6% wordt op 1-1-2019 verhoogd naar 9%.

We hebben hiervoor een rekentool gemaakt die de prijs inclusief btw in één stap kan omrekenen naar de prijs inclusief het nieuwe btw-tarief.

Belasting in de toekomst

Bij onze rekentools die ook de toekomst doorrekenen, zoals bijvoorbeeld netto hypotheekmaandlasten, etc. nemen we vanaf nu ook het aftrektarief en de afbouw van de Wet Hillen (aflosboete) en de daling van het box 1 aftrektarief mee.

De rekentools waarvoor de toekomstige beperking van het aftrektarief ook een rol gaat spelen, gaan we de komende tijd aanpassen om het effect hiervan mee te nemen in de berekening. Dit zijn vooral rekentools voor zzp’ers en andere ondernemers, maar ook (periodieke) giften aan goede doelen.