Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 202 rekentools en ruim 15.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2018

Maximale hypotheek in 2019 berekenen

Wat anderen vinden:

 

Nog 1 beoordelingen nodig.

Bereken de maximale hypotheek die u kunt krijgen in 2019.

Maximale hypotheek in 2019 berekenen

Bereken nu al vast de maximale hypotheek die u kunt krijgen op basis van de gewijzigde normen voor 2019.

Gebruikt voor dit jaar de rekentool maximale hypotheek in 2018.

Voor 2019 gelden de volgende wijzigingen:

 • Voor een NulopdeMeter-woning kunnen mensen met een toetsinkomen van ten minste € 33.000 in 2019 nog € 20.000 extra lenen. Hiervoor hoeft geen energieprestatiegarantie meer verstrekt te worden.
 • Als er wel een energieprestatiegarantie verstrekt wordt, kan er nog wel € 25.000 extra geleend worden. De energieprestatiegarantie moet dan gelden voor een periode
  van ten minste tien jaar.
 • Er komen nieuwe financieringslastpercentages, die normaal medio oktober gepubliceerd worden.
  De verwachting is dat inkomens tussen € 30.000 en € 100.000 ongeveer hetzelfde zullen kunnen lenen, terwijl inkomens tot € 30.000 en boven de € 100.000 over het algemeen meer zullen kunnen lenen.

Als u nog niet weet om welke woning het gaat, kunt u ook de maximale hypotheek berekenen, zonder rekening te houden met de marktwaarde van de woning. Denk er dan wel aan dat bij het definitief berekenen van de maximale hypotheek, deze dan lager kan uitvallen.

NB Deze berekening houdt geen rekening met het naderen van uw pensioen.

Berekenen

Kies 'ja' als u de AOW-leeftijd gepasseerd bent.
Er gelden dan andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus eventuele extra's.

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
NB Ook de marktwaarde van de woning kan invloed hebben op de maximale hypotheek die mogelijk is. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan berekend alleen op basis van uw inkomen(s).

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Als de rente wordt vastgezet voor de gehele looptijd van de hypotheek, mag er altijd met de werkelijke rente gerekend worden. Ook als de rentevastperiode korter is dan 10 jaar. Vul in dat geval hier ook de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om al het consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten, omdat deze de maximaal mogelijke hypotheek verlagen.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Kies:

 • (A++) energielabel – als de woning een energielabel van tenminste (A++) heeft
 • NulopdeMeter-woning – als het gaat om een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:
  1. 3.150 kWh bij een (half) vrijstaand huis;
  2. 2.700 kWh bij een rijtjeshuis; of
  3. 1.780 kWh bij een appartement;
 • NulopdeMeter met EP-garantie – als voor de NulopdeMeter-woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.
 • Nee – in alle andere situaties.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 52 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Ga naar alle hypotheek & wonen berekeningen.

Extra informatie