Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Wat betekent Prinsjesdag 2016 voor u?20-09-2016

Prinsjesdag 2016 - Belastingplan 2016De kabinetsplannen voor 2017 zijn weer gepresenteerd op Prinsjesdag 2016. Wat gaat er wel en wat gaat er niet veranderen?
Wij hebben het belastingplan 2017 en de al wat eerder gepresenteerde andere kabinetsplannen voor 2017 verwerkt in rekentools. Zo kunt u zelf berekenen wat deze plannen voor u persoonlijk gaan betekenen.

 

Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Koopkracht in 2017

Bijna alle mensen gaan er, volgens de Nibud koopkracht berekeningen, in 2017 op vooruit. Een enkeling helaas niet, zij gaan er niet op vooruit, of iets op achteruit.

Hoeveel gaat u er in 2017 in koopkracht op vooruit? Dat kun u berekenen met een nieuwe rekentool die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben: koopkracht in 2017

Box 1 inkomensbelasting

Ook dit jaar zijn er weer een aantal veranderingen in box 1. Beperkte wijzigingen in de inkomensafhankelijke heffingskortingen en de tweede en derde belastingschijf stijgen met 0,4% van 40,4% naar 40,8% in 2017.

Wat dit voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2017 t.o.v. 2016.

Ook kunt u nu al berekenen wat u in 2017 netto overhoudt van uw bruto salaris. Uiteraard nog wel in concept, omdat de plannen nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten voordat alles definitief is: bruto/nettoloon 2017.

Box 3 belasting wordt progressief

Tot en met 2016 betaalt u effectief 1,2% van uw vermogen als vermogensbelasting in box 3. Vanaf 2017 wordt deze belasting progressief.

Net als bij uw inkomen in box 1, gaat u straks meer belasting betalen als u meer vermogen heeft. Helaas nog wel los van het rendement dat u in werkelijkheid haalt.

De meeste mensen gaan minder belasting betalen in box 3 in 2017. Maar als u circa € 220.000 (dubbel voor partners) of meer vermogen in box 3 heeft, gaat u meer betalen. U kunt dit zelf berekenen met onze rekentool verschil in belasting in box 3.

Gedurende dit jaar hebben wij bij alle rekentools de berekening van de box 3 belasting hierop aangepast.

Daarnaast is er nu ook een tweetal nieuwe rekentools voor box 3:

Een groot deel van de politiek is er voorstander van om op (korte) termijn het werkelijk behaalde rendement te gaan belasten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. Daarom kunt u in onze rekentools er ook voor kiezen om te rekenen met 30% belasting over het werkelijk behaalde rendement.

Eerste stap afschaffing minimumjeugdloon

Het wettelijk minimumloon gaat de komende jaren ingrijpend veranderen:

  • Het minimumjeugdloon gaat stoppen bij 21 jaar in plaats van 23 jaar.
  • Het minimumjeugdloon gaat omhoog vanaf 18 jaar.
  • Er komt een minimumuurloon. Iets wat nu nog kan verschillen per bedrijfstak of zelfs per werkgever.

Dit alles gaat gebeuren in twee stappen, de eerste op 1 januari 2017, de tweede stap twee jaar later.

Bereken zelf de gevolgen met onze rekentool Minimumjeugdloon & uurloon vanaf 2017.

Bijtelling auto van de zaak naar 22%

De bijtelling voor een auto van de zaak wordt versimpeld. Dit is al gestart in 2015. Tegelijk wordt het grote voordeel voor hybride auto’s verminderd.

Op termijn zal er één tarief van 22% overblijven voor bijna alle auto’s. Alleen volledig elektrische auto’s krijgen dan een lagere bijtelling van 4%.

In 2017 zal de bijtelling al 22% worden voor alle nieuwe auto’s met een uitstoot vanaf 51 g/km CO2. Het oude 25% tarief wordt daarmee 3% lager. Tegelijk stijgt de bijtelling voor hybride auto’s.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak
CO2-uitstoot2015201620172018201920202021
Geen4%4%4%4%4% *8% *12% *
1-50 g/km7%15%22%22%22%22%22%
51-82 g/km14%21%22%22%22%22%22%
83-106 g/km20%21%22%22%22%22%22%
V/a 107 g/km25%25%22%22%22%22%22%
Ouder dan 15 jaar, zie: youngtimers14% - 35%14% - 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%17% of 35%

Een auto van de zaak behoudt de bijtelling die geldt bij aanschaf van de auto (of aanvang van het leasecontract) voor een periode van 60 maanden. Dit geldt ook voor auto’s die in 2016 25% bijtelling hebben. Voor deze auto’s blijft gedurende 60 maanden na aanschaf de 25% bijtelling gelden. U profiteert dan in 2017 niet van de verlaagde 22% bijtelling. Even aan denken als u toe bent aan een nieuwe leaseauto.

U kunt de bijtelling berekenen met de rekentool bijtelling auto van de zaak.

Pensioen in eigen beheer

In 2017 komt er voor DGA’s een eind aan de mogelijkheid om nieuw pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen binnen een eigen bv. Voor het bestaande PEB moet tussen 2017 en 2019 gekozen worden tussen één van de drie volgende opties:

  • Premievrij laten doorlopen.
  • Afkopen met belastingkorting in 2017, 2018 of 2019.
  • Omzetten naar een spaarvariant, zonder verdere opbouw.

Met onze Pensioen Eigen Beheer (PEB) afkopen rekentool kunt u berekenen hoe hoog de netto uitkering en belastingdruk zijn bij afkopen van het PEB, en de gevolgen daarvan voor het eindkapitaal als u met pensioen gaat.