Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Eigen hypotheekbank06-09-2013

Eigen hypotheekbankNu banken steeds moeilijker doen bij het verstrekken van een hypotheek, worden we ook steeds meer gedwongen na te denken over alternatieven. En omdat we een spaarzaam volkje zijn, zijn die alternatieven er vaak ook.

In plaats van een maximale hypotheeklening, kunt u ook – als u dit heeft – eigen spaargeld gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van een lagere hypotheek en een deel van de koopsom te betalen uit eigen zak.

Maar er zijn ook andere – vaak fiscaal interessante – mogelijkheden zoals de familiebank hypotheek en het verstrekken van een hypotheek uit een eigen BV.

De familiebank hypotheek

Bij een familiebank hypotheek leent een familielid – dat geld beschikbaar heeft – geld uit aan een ander familielid – dat geld nodig heeft – voor de financiering van zijn eigen woning.

Dit is vaak een financieel interessante constructie.

Het gezamenlijke financiële voordeel dat daarbij kan optreden kunt u berekenen met onze rekentool familiebank hypotheek doorrekenen.

Zie ook: meer informatie over de familiebank hypotheek.

Een hypotheek uit de eigen BV

Heeft u een eigen BV waarin vermogen wordt opgebouwd voor uw oude dag of een stamrechtuitkering die geparkeerd staat, dan is dat vermogen ook bruikbaar als hypotheeklening. U verstrekt dan een (hypotheek)lening vanuit de BV aan uzelf in privé.

Daar zit vaak een aantal voordelen aan:

  • U heeft meer geld beschikbaar, omdat er niet eerst belasting in box 2 af gaat.
  • Uw geld rendeert beter dan op een zakelijke spaarrekening of deposito die meestal een erg laag rendement geeft.
  • Het geld blijft in de BV en kan daardoor later – na verkoop van het huis, of overzetten van de hypotheek – alsnog gebruikt worden voor pensioenuitkeringen.
  • Het is vaak de goedkoopste oplossing.

Of een hypotheek uit eigen BV financieel interessant is in uw situatie, kunt u zelf berekenen met onze rekentool hypotheek uit de eigen BV, van de bank of toch aflossen. Hierin worden vier mogelijke scenario’s doorgerekend en onder elkaar gezet.

NB: Bespreek belangrijke keuzes als deze altijd eerst met uw accountant of fiscalist.

De aflossingseis voor hypotheken per 1-1-2013

Voor hypotheken en eigen woning leningen van voor 1 januari 2013 geldt dat bovenstaande constructies meestal aflossingsvrij zijn. Voor leningen afgesloten in 2013 of later geldt dat er verplicht afgelost moet worden tijdens de looptijd. Minimaal annuïtair in 30 jaar.

Hoeveel u als gevolg hiervan minimaal moet aflossen in een bepaald jaar kunt u berekenen met onze rekentool aflossingseis voor hypotheekrenteaftrek.

Omdat u tussentijds aflost, betaalt u iedere maand minder rente. Hoeveel rente u in een bepaald jaar betaalt en dus kunt aftrekken, kunt u uitrekenen met de rekentool: Aftrekbare hypotheekrente berekenen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie