Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Belasting box 1 in 2019 t.o.v. 2018

Wat anderen vinden:

 

Nog 3 beoordelingen nodig.

Hoeveel meer of minder belasting in box 1 ging u betalen in 2018?

Belasting box 1 in 2019 t.o.v. 2018

NB Gebruik de wijziging belasting box 1 in 2024 voor 2024 t.o.v. 2023.

In 2019 werd de eerste stap gezet naar de zogenaamde ‘vlaktaks’. Van vier naar twee belastingschijven.
De tweede en derde belastingschijf daalden in 2019 met 2,75% van 40,85% naar 38,10%. Het hoogste tarief daalt van 51,95% naar 51,75%.

Dit zorgde voor een flinke daling in de box 1 inkomstenbelasting.

Bereken zelf wat er voor u veranderde.

Berekenen

Om welk soort inkomen gaat het? Kies:

  • in loondienst – Als u in loondienst bent bij een werkgever.
  • uitkering (WW / WIA / bijstand) – Als u een uitkering ontvangt, zoals WW, WIA (of WAO), bijstand, etc. U bent nog niet met pensioen.
  • AOW / pensioen – Als u met pensioen bent en AOW en/of pensioen ontvangt.
  • VUT / prepensioen – Als u een VUT en/of prepensioen uitkering ontvangt.
  • zzp'er / ib-ondernemer – Als u zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • DGA (directeur eigen bv) – Als u als DGA inkomen ontvangt uit uw eigen bv.

Opmerkingen:

  1. De berekening gaat ervan uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt (heeft) in 2018 en 2019, tenzij u 'AOW / pensioen' kiest. Dan gaat de berekening ervan uit dat u in 2018 en 2019 de AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
  2. Het soort inkomen bepaalt ook welke inkomensafhankelijke heffingskortingen van toepassing zijn. Deze worden meegenomen in de berekening.

Bruto jaarinkomen uit werk of uitkering(en), inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaarsuitkering, bonus, etc.
Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie