Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belasting box 1 in 2020 t.o.v. 2019

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.7/10 (99x)

Hoeveel minder box 1 belasting gaat u betalen in 2020?
Gaat u er in 2020 op vooruit?

Belasting box 1 in 2020 t.o.v. 2019

NB Gebruik de wijziging belasting box 1 in 2024 voor 2024 t.o.v. 2023.

In 2020 is de volgende stap gezet naar de zogenaamde vlaktaks. Van vier naar twee belastingschijven, waarbij de eerder voor 2020 geplande tussenstap wordt overgeslagen.

Het lage belastingtarief wordt 37,35% (dit was in 2019 36,65% en 38,10%) en het hoge tarief daalt van 51,75% naar 49,5% (dit was heel lang 52%).

Al met al weer een flinke daling in de box 1 inkomstenbelasting.

Bereken zelf wat er voor u verandert. Ook als u een uitkering heeft, met (pre)pensioen bent of DGA bent.

Berekenen

Om welk soort inkomen gaat het? Kies:

  • in loondienst – Als u in loondienst bent bij een werkgever.
  • uitkering (WW / WIA / bijstand) – Als u een uitkering ontvangt, zoals WW, WIA (of WAO), bijstand, etc. U bent nog niet met pensioen.
  • AOW / pensioen – Als u met pensioen bent en AOW en/of pensioen ontvangt.
  • VUT / prepensioen – Als u een VUT en/of prepensioen uitkering ontvangt.
  • zzp'er / ib-ondernemer – Als u zzp'er bent of ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • DGA (directeur eigen bv) – Als u als DGA inkomen ontvangt uit uw eigen bv.

Opmerkingen:

  1. De berekening gaat ervan uit dat u de AOW-leeftijd nog niet bereikt (heeft) in 2019 en 2020, tenzij u 'AOW / pensioen' kiest. Dan gaat de berekening ervan uit dat u in 2019 en 2020 de AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
  2. Het soort inkomen bepaalt ook welke inkomensafhankelijke heffingskortingen van toepassing zijn. Deze worden meegenomen in de berekening.

Bruto jaarinkomen uit werk of uitkering(en), inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaarsuitkering, bonus, etc.
Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Eventuele andere aftrekposten in box 1, zoals betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, zorgkosten, studiekosten, giften aan goede doelen, etc.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie