Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Schenken voor de eigen woning

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.3/10 (15x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Hoeveel schenkbelasting wordt er bespaard door te schenken voor een eigen woning?

Schenken voor de eigen woning

Vanaf 2017 geldt er (opnieuw) een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting als er geschonken wordt voor de eigen woning van de ontvanger. Er kan in dat geval EUR 100.000 belastingvrij geschonken worden.

Er worden hierbij geen eisen gesteld aan de relatie tussen u en de persoon aan wie u schenkt. Ontvangers kunnen dus uw (klein)kinderen zijn, maar ook neven, nichten, vrienden of relaties. Wel moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

De schenking mag dan gebruikt worden voor:

 • de aankoop van deze woning;
 • onderhoud en/of verbouwen van deze woning;
 • aflossen van de hypotheek of familiebanklening op deze woning;
 • aflossen van de restschuld als de vorige woning verkocht is voor minder dan de eigenwoningschuld;
 • afkoop van het recht van erfpacht.

Bereken wat het voordeel is om gebruik te maken van deze regeling en hoeveel u bespaart bij schenken in 2017 of later ten opzichte van daarvoor.

Berekenen

Vul hier in het bedrag dat u wilt schenken.
NB Als u in dit jaar ook een andere schenking doet of heeft gedaan aan dezelfde persoon, tel dit bedrag dan op bij het in te vullen bedrag.

Als u aan deze persoon al eerder dan in dit jaar heeft geschonken met gebruikmaking van de eenmalig verhoogde vrijstelling, om welk bedrag gaat het dan?

Fiscale betekening:

 • Onder 'partners' wordt verstaan:
  • gehuwden;
  • partners met een geregistreerd partnerschap;
  • partners met een samenlevingscontract met daarin een wederzijdse zorgverplichting;
  • partners met een samenlevingscontract die aantoonbaar gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf kalenderjaren een gezamenlijk huishouding hebben gevoerd;
  • Onder voorwaarden mogelijk ook inwonende kinderen die mantelzorg verlenen.
 • Onder 'stiefkind' wordt verstaan: kinderen van de parter.

Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. Dus jonger dan 40 jaar.

Onder eigen woning wordt verstaan de woning van de ontvanger.
De schenking mag dan gebruikt worden voor:

 • de aankoop van deze woning;
 • onderhoud en/of verbouwen van deze woning;
 • aflossen van de hypotheek op deze woning;
 • aflossen van de restschuld als de vorige woning verkocht is voor minder dan de eigenwoningschuld;
 • aflossen van een familiebanklening voor deze woning;
 • afkoop van het recht van erfpacht.
Onder dure studie of opleiding wordt verstaan een studie of beroepsopleiding waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.000 per jaar.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 14 rekentools voor Schenken & Erven.

Extra informatie