Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Netto nabestaandenpensioen of Anw-uitkering

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 9.8/10 (9x)

Hoeveel van uw nabestaandenpensioen krijgt u netto uitbetaald?
Wat wordt er netto uitbetaald van uw Anw- of lijfrente-uitkering?

Netto nabestaandenpensioen of Anw-uitkering

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt na het overlijden van uw partner of ouder.

Er zijn 3 verschillende soorten nabestaandenpensioen:

  • Anw-uitkering – een nabestaanden- of wezenuitkering volgens de Algemene nabestaandenwet.
  • Partner- of wezenpensioen – een aanvullende uitkering van een pensioenfonds of verzekeraar, als de overledene in loondienst werkte.
  • Lijfrente- of banksparen uitkering – uit een particuliere (levens)verzekering.

Bereken hoeveel u netto uitbetaald krijgt van een nabestaandenpensioen.

Let op: Deze berekening berekent hoeveel u netto uitbetaald krijgt van een enkele uitkering. Heeft u daarnaast ook ander inkomen, gebruik dan voor een totaal beeld onze inkomensbelasting berekeningen:

 

Berekenen

per

Vul de bruto uitkering per uitkeringsperiode in en de uitkeringsperiode zelf.

Kies het soort nabestaandenpensioen:

  • Anw-uitkering – Als u een nabestaandenuitkering ontvangt.
  • Nabestaandenpensioen – Als u een nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen of wezenpensioen ontvangt.
  • Lijfrente / banksparen – Als u een lijfrente-uitkering krijgt of een uitkering uit pensioensparen of pensioenbeleggen.

Verschillende regelingen zijn afhankelijk van uw leeftijd.
 
NB Voor minderjarige kinderen geldt dat het inkomen belast is bij een van de ouders. Vul in dat geval de geboortedatum van de betreffende ouder in.

Kies 'ja' als dit uw enige inkomen is, of als u de loonheffingskorting wilt meenemen in de berekening.

De loonheffingskorting is een vermindering van de belasting die via het loon verrekend wordt (algemene heffingskorting en ouderenkorting).
De loonheffingskorting mag maar bij één uitkeringsinstantie worden toegepast.

Voor welke datum moet de berekening uitgevoerd worden?
Als u niets invult, wordt er gerekend met de datum van vandaag.
Wanneer is deze datum van belang:

  • Als u gedurende het jaar de AOW-leeftijd bereikt, zal er vanaf dat moment minder loonbelasting worden ingehouden. De berekeningsdatum bepaalt dan welke loonheffingstabellen er gebruikt moeten worden.
  • Soms wijzigen de loonheffingstabellen gedurende het jaar, zoals in 2016 op 1 april. Dan ziet uw loonstrookje er niet altijd hetzelfde uit gedurende het jaar. Vul hier dan in op welke datum er gerekend moet worden, bijvoorbeeld 01-01-2016 of 01-06-2016.
NB De loonheffing op uw loonstrookje is een voorheffing. Bij de belastingaangifte worden de verschuldigde inkomstenbelasting en heffingskortingen exact bepaald. In een jaar dat u AOW gaat ontvangen en/of als de loonheffingstabellen wijzigen gedurende het jaar, zal er dan vrijwel zeker altijd een correctie plaatsvinden.

Let op: de berekeningsdatum moet altijd in het jaar zelf liggen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 21 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie