Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Kinderalimentatie berekening na uitspraak Hoge Raad19-10-2015

Op 9 oktober 2015 heeft de hoge raad bepaald dat bij het vaststellen van de kinderalimentatie het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouderkop, niet in aanmerking genomen moet worden bij de berekening van de behoefte van het kind, maar in plaats daarvan bij de berekening van de draagkracht van de ouder die dit ontvangt.

Toen op 1 januari 2015 de Wet Hervorming Kindregelingen in werking is getreden, heeft de landelijke expertgroep van familierechters (die richtlijnen opstelt voor de berekening van alimentatie) geadviseerd het kindgebonden budget af te trekken van het bedrag dat nodig is om in de kosten voor de kinderen te voorzien (de zogenaamde behoefte).

De Hoge Raad heeft beslist dat het anders moet. Bij de berekening van kinderalimentatie moet wel rekening worden gehouden met het kindgebonden budget, maar dan bij de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kind verzorgt in plaats van bij de kinderalimentatiebehoefte.

Gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie

Het gevolg van deze uitspraak is dat er hiermee een einde is gekomen aan de op 1 januari 2015 ontstane situatie dat ten opzichte van de voorgaande jaren ineens (veel) minder alimentatie betaald zou hoeven worden.

De hoogte van de alimentatie ligt nu weer meer in lijn met de situatie van voor 1 januari 2015.

Kinderalimentatie die berekend is na 1 januari 2015 waarbij geen rekening is gehouden met deze uitspraak is meestal te laag berekend.

Onze rekentool is inmiddels aangepast aan de uitspraak van de Hoge Raad: kinderalimentatie berekenen.

Bereken daarmee zelf wat de hoogte van de kinderalimentatie zou moeten zijn.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.