Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Kinderalimentatie berekenen 2019

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.8/10 (345x)

Hoe hoog zou de kinderalimentatie moeten zijn?

Kinderalimentatie berekenen 2019

Bereken de kinderalimentatie op basis van de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVVR) zoals deze gelden in de eerste helft van 2019.

De draagkracht wordt hierbij berekend op basis van de door de NVVR vastgestelde rekenregels en tabellen.

Hierdoor kunt u zelf de te betalen kinderalimentatie berekenen.

De berekening toont naast de te betalen alimentatie ook de behoefte aan kinderalimentatie en de draagkracht van beide ouders.

De berekening is meestal toepasbaar. In bijzondere omstandigheden zal de draagkracht op een complexere manier berekend moeten worden.

NB De berekening is overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober 2015, dat het kindgebonden budget niet van de alimentatiebehoefte moet worden afgetrokken, maar in plaats daarvan de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt.

Berekenen

jaar

Vul de leeftijd in van de kinderen die op het moment van de scheiding jonger zijn dan 21 jaar. Zijn er meer van vier kinderen? Vul dan de leeftijd in van de oudste vier.

Bij welke ouder wonen de kinderen na de scheiding (voor het grootste deel van de tijd) en/of staan ze ingeschreven? Kies bij co-ouderschap voor de ouder waar de kinderen staan ingeschreven.
 
Er zijn afwijkende vormen mogelijk, bijvoorbeeld ook dat het ene kind bij de ene ouder woont en een ander bij de andere ouder. Deze afwijkende situaties vragen een aangepaste berekening die hier niet gemaakt kan worden. U kunt hier dan wel de alimentatiebehoefte en draagkracht van beide ouders berekenen. Hoe de kosten verdeeld gaan worden over de beide ouders moet dan door een specialist berekend worden.

Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt. De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt. De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt. De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

per maand

Vul het bedrag kindgebonden budget in waar u zelf recht op heeft nadat u uit elkaar bent gegaan, inclusief de eventuele alleenstaande ouderkop.
 
Let op: vul hier '0' of niets in als u een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

per maand

Vul het bedrag kindgebonden budget in waar uw partner recht op heeft nadat u uit elkaar bent gegaan, inclusief de eventuele alleenstaande ouderkop.
 
Let op: vul hier '0' of niets in als u een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

per maand

Vul het bedrag in dat u ontving als kindgebonden budget tijdens uw huwelijk of het samenleven.
 
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, wat u krijgt naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van: hoeveel kinderen u heeft, de leeftijd van de kinderen en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.
 
Let op: vul hier '0' of niets in als u bij het gezinsinkomen een NBI heeft ingevoerd, waarin het kindgebonden budget al is opgenomen.

* Invoer verplicht

Meer berekenen

Er zijn in totaal 41 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Ga naar alle werk & inkomen berekeningen.

Extra informatie