Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Kinderalimentatie berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (387x)

Hoe hoog zou de kinderalimentatie moeten zijn?

Kinderalimentatie berekenen

Bereken de kinderalimentatie op basis van de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVVR) zoals deze nu gelden.

De draagkracht wordt hierbij berekend op basis van de door de NVVR vastgestelde rekenregels en tabellen.

Hierdoor kunt u zelf de te betalen kinderalimentatie berekenen.

De berekening toont naast de te betalen alimentatie ook de behoefte aan kinderalimentatie en de draagkracht van beide ouders.

De berekening is meestal toepasbaar. In bijzondere omstandigheden zal de draagkracht op een complexere manier berekend moeten worden.

 

Berekenen

Gezamenlijke kinderen

Het aantal gezamenlijke kinderen die op het moment van de scheiding jonger zijn dan 21 jaar.

Bij welke ouder wonen de kinderen na de scheiding (voor het grootste deel van de tijd) en/of staan ze ingeschreven? Kies bij co-ouderschap voor de ouder waar de kinderen staan ingeschreven.
 
Er zijn afwijkende vormen mogelijk, bijvoorbeeld ook dat het ene kind bij de ene ouder woont en een ander bij de andere ouder. Deze afwijkende situaties vragen een aangepaste berekening die hier niet gemaakt kan worden. U kunt hier dan wel de alimentatiebehoefte en draagkracht van beide ouders berekenen. Hoe de kosten verdeeld gaan worden over de beide ouders moet dan door een specialist berekend worden.

Inkomen voor de scheiding

per maand

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) is het netto inkomen, inclusief vakantiegeld en een eventuele bonus of 13e maand, etc.
Tel daarvoor een 12e deel van de netto bedragen die u jaarlijks ontvangt op bij uw netto inkomen per maand.

per maand

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) is het netto inkomen, inclusief vakantiegeld en een eventuele bonus of 13e maand, etc.
Tel daarvoor een 12e deel van de netto bedragen die u jaarlijks ontvangt op bij uw netto inkomen per maand.

per maand

Kindgebonden budget dat u gezamenlijk kreeg voor de scheiding.

Eigen inkomen na de scheiding

per maand

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) is het netto inkomen, inclusief vakantiegeld en een eventuele bonus of 13e maand, etc.
Tel daarvoor een 12e deel van de netto bedragen die u jaarlijks ontvangt op bij uw netto inkomen per maand.

per maand

Kindgebonden budget dat u krijgt na de scheiding.

per maand

Een verwijtbare last is een last die, met het oog op de onderhoudsverplichting, niet had mogen ontstaan of mag blijven voortbestaan. Deze heeft geen voorrang op het betalen van alimentatie.
Een vermijdbare last is een last die geheel of gedeeltelijk voorkomen kan worden, bijvoorbeeld een maandlast voor een schuld die afgelost kan worden met spaargeld.
 
Een last die niet vermijdbaar en niet verwijtbaar is, is geen van beide. Denk bijvoorbeeld aan de rente en aflossing van de restschuld van de voormalige gezamenlijke woning, etc.

Inkomen van uw partner na de scheiding

per maand

Het netto besteedbaar inkomen (NBI) is het netto inkomen, inclusief vakantiegeld en een eventuele bonus of 13e maand, etc.
Tel daarvoor een 12e deel van de netto bedragen die u jaarlijks ontvangt op bij uw netto inkomen per maand.

per maand

Kindgebonden budget dat uw partner krijgt na de scheiding.

per maand

Een verwijtbare last is een last die, met het oog op de onderhoudsverplichting, niet had mogen ontstaan of mag blijven voortbestaan. Deze heeft geen voorrang op het betalen van alimentatie.
Een vermijdbare last is een last die geheel of gedeeltelijk voorkomen kan worden, bijvoorbeeld een maandlast voor een schuld die afgelost kan worden met spaargeld.
 
Een last die niet vermijdbaar en niet verwijtbaar is, is geen van beide. Denk bijvoorbeeld aan de rente en aflossing van de restschuld van de voormalige gezamenlijke woning, etc.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 12 rekentools voor Gezin & Relatie.