Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
287 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Belastingplan 2024 + wijzigingen Tweede Kamer verwerkt.

Kinderalimentatie berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (386x)

Hoe hoog zou de kinderalimentatie moeten zijn?

Kinderalimentatie berekenen

Bereken de kinderalimentatie op basis van de Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVVR) zoals deze nu gelden.

De draagkracht wordt hierbij berekend op basis van de door de NVVR vastgestelde rekenregels en tabellen.

Hierdoor kunt u zelf de te betalen kinderalimentatie berekenen.

De berekening toont naast de te betalen alimentatie ook de behoefte aan kinderalimentatie en de draagkracht van beide ouders.

De berekening is meestal toepasbaar. In bijzondere omstandigheden zal de draagkracht op een complexere manier berekend moeten worden.

 

Berekenen

jaar

Vul de leeftijd in van de kinderen die op het moment van de scheiding jonger zijn dan 21 jaar. Zijn er meer van vier kinderen? Vul dan de leeftijd in van de oudste vier.

Bij welke ouder wonen de kinderen na de scheiding (voor het grootste deel van de tijd) en/of staan ze ingeschreven? Kies bij co-ouderschap voor de ouder waar de kinderen staan ingeschreven.
 
Er zijn afwijkende vormen mogelijk, bijvoorbeeld ook dat het ene kind bij de ene ouder woont en een ander bij de andere ouder. Deze afwijkende situaties vragen een aangepaste berekening die hier niet gemaakt kan worden. U kunt hier dan wel de alimentatiebehoefte en draagkracht van beide ouders berekenen. Hoe de kosten verdeeld gaan worden over de beide ouders moet dan door een specialist berekend worden.

Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt. De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt. De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

Kies ook het soort inkomen dat ingevoerd wordt. De berekening is het nauwkeurigste als het netto besteedbaar inkomen (NBI) ingevoerd wordt. Kies dan 'NBI'.
Als u het NBI niet weet, kan (bij inkomens tot ca. EUR 1.400 per maand) ook het nettoloon per maand ingevoerd worden. Kies dan 'nettoloon'. Dit is het loon dat uw werkgever u uitbetaalt per maand. Het nettoloon moet altijd zonder vakantiegeld ingevoerd worden.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 12 rekentools voor Gezin & Relatie.