Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Wat betekenen de plannen van kabinet-Rutte III voor u?02-11-2017

Wat betekenen de plannen van het kabinet-Rutte III voor u?Wat zijn de gevolgen van de plannen van het nieuwe kabinet-Rutte III voor uw portemonnee?
Wij hebben hiervoor een zestal nieuwe rekentools gemaakt, waarmee u zelf kunt berekenen van de kabinetsplannen voor u persoonlijk betekenen.

Werk & Inkomen

Het aantal tarieven voor de inkomstenbelasting (box 1) wordt teruggebracht van vier naar twee. Geen echte flattax, maar een tweeschijvenstelsel met een basistarief van ongeveer 37% (36,93%) en een toptarief van 49,5%. Op veel bierviltjes kan nu gerekend worden met 37%.

Maar helaas blijft het daar niet bij en worden de inkomensafhankelijke heffingskortingen nog sterker inkomensafhankelijk dan voorheen. Als gevolg daarvan betalen mensen met een inkomen tussen de circa € 20.000 en € 32.500 straks eigenlijk 5,4% extra belasting bovenop de 37% en betalen zij met een hoger inkomen tot circa € 68.500 zelfs 11,4% extra. De heffingskortingen dalen voor deze inkomensgroepen namelijk met deze percentages.

We hebben de gevolgen voor de inkomstenbelasting verwerkt in drie nieuwe berekeningen:

Het Nibud heeft, in opdracht van de Tweede Kamer, ook nu de gevolgen van de kabinetsplannen doorgerekend voor een kleine 100 huishoudens. Deze hebben we ook weer verwerkt in onze koopkrachtcalculator verwachte koopkrachtverandering in 2021.

Hypotheek & Wonen

Het ‘H’-woord mag tegenwoordig uitgesproken worden. De hypotheekaftrek wordt stevig verlaagd.

Dit gebeurt ten eerste simpelweg omdat de box 1 tarieven dalen. Een lager tarief betekent namelijk ook minder aftrek.

Daarnaast wordt de aftrek voor inkomens in het toptarief vanaf 2020 versneld afgebouwd met 3% per jaar in plaats van de nu geldende 0,5%. De hypotheekrenteaftrek zal daardoor ook voor deze gorep mensen vanaf 2023 circa 37% zal zijn.

Tegelijk wordt er nog een ‘H’-woord aangepakt. De wet Hillen wordt geleidelijk in 30 jaar afgeschaft. Dit betekent dat mensen met geen of een kleine hypotheek (eigenwoningschuld) straks een steeds groter deel van hun eigenwoningforfait als bijtelling op hun inkomen krijgen.

In de volksmond heeft deze maatregel de naam aflosboete gekregen, omdat mensen die (voortijdig) hun hypotheek hebben afgelost nu hiervoor worden beboet.

Bereken de gevolgen zelf met onze nieuwe rekentools:

Wordt vervolgt …

We zijn nog niet klaar met de kabinetsplannen. Er komen er nog een paar rekentools bij op korte termijn. In ieder geval een rekentool voor de spaartax in 2019, die toont hoeveel minder belasting gaat betalen in box 3. Update: de verlaging gaat al in in 2018: box 3 belasting in 2018 t.o.v. 2017.

Daarnaast gaan we ook nog kijken of we iets kunnen met de gevolgen van de kabinetsplannen voor ondernemers en voor mensen die zelf voor hypotheekverstrekker spelen in bijvoorbeeld een familiebank, of hypotheek bv.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 61 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.