Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Deels aflossingsvrije Blok-hypotheek22-02-2013

Maandlasten deels aflossingsvrije Blok-hypotheekBijgewerkt naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 februari 2013.
Er is meer duidelijkheid gekomen over de invulling van de Blok-hypotheek nadat minister Blok het woonakkoord heeft gesloten met D66, SGP en de ChristenUnie.

Na de grote verwarring als gevolg van de onduidelijke omschrijving in het Woonakkoord is nu duidelijker wat de gedachten van het Ministerie van Financiën zijn voor de nieuwe Blok-hypotheek.

Het is nu wachten op de banken en de AFM. De banken moeten hiervoor hypotheekproducten ontwikkelen en de AFM moet er natuurlijk ook nog naar kijken. De AFM moet erop gaan toezien dat de nieuwe hypotheekvormen in het belang van de consument zijn.

De nieuwe deels aflossingsvrije Blok-hypotheek gaat er alsvolgt uitzien:

  • De hypotheek bestaat uit twee delen:
    • een ‘normale’ hypotheek waarmee in 30 jaar minimaal annuïtair wordt afgelost;
    • een tweede aflossingsvrije lening waarmee maximaal 50% van de aflossing in de ‘normale’ hypotheek betaald mag worden.
  • Er is alleen hypotheekrenteaftrek over de ‘normale’ hypotheek, en dus niet over de tweede lening.
  • De tweede lening kwalificeert als schuld in box 3.
  • De tweede lening mag flexibel zijn: later ingaan, pauzeren, eerder stoppen, langer doorlopen, etc.
  • De rente voor de tweede lening mag niet lager zijn dan de hypotheekrente.
  • Voor deze tweede lening is geen NHG mogelijk.

Voor de overheid is het mooie van deze oplossing dat de hypotheekwetgeving die geldt per 1 januari 2013 ongewijzigd kan blijven en deze verruiming de overheid niets extra’s kost. Daarnaast wordt ook de belastingdienst niet lastig gevallen met, voor hun lastige zaken zoals, een forfaitaire annuïtaire hypotheekrenteaftrek. 

De banken moeten nu deze complexe hypotheekproducten ontwikkelen en administreren. Uit het verleden weten we dat ze daar geen moeite mee hebben. Alleen is het voor de consument nu wel te hopen dat het transparante producten worden en dat de AFM daar goed bovenop zit.

NB: De nieuwe hypotheekvorm wordt door verschillende partijen ook startershypoheek, combinatiehypotheek of duohypotheek genoemd.

Wij hebben de belangrijkste berekeningen op onze site aangepast, zodat ze nu ook kunnen rekenen met een aflossingsvrij deel volgens de nieuwe rekenregels:

Daarnaast is er nu ook een rekenmodule, waarmee eenvoudig te berekenen is wat de netto maandlasten en de totale rentekosten zijn bij een Blok-hypotheek zonder aflossingsvrij deel en met een 25 of 50% aflossingsvrij deel.

Daarmee is snel te zien wat de gevolgen zijn van het aflossingsvrije deel in de hypotheek. De maandlasten dalen (bij aanvang), maar de uiteindelijke rentekosten nemen toe:

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.