Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Levensloopsparen - benodigde inleg

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.7/10 (9x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Hoeveel moet u levensloopsparen voor een gepland levensloopverlof?

Levensloopsparen - benodigde inleg

De levensloopregeling is eind 2021 gestopt.

Deze berekening toont hoeveel u moet sparen binnen de levensloop regeling om een gepland levensloopverlof of ouderschapsverlof op te kunnen nemen.

Als u wilt weten hoe lang u verlof kunt nemen na een bepaalde periode levensloopsparen, gebruik dan onze levensloopregeling berekening.

NB: deze levensloopsparen berekening houdt rekening met alle bekende gegevens, inclusief werknemerspremies, levensloopaftrek of ouderschapskorting en geeft dus een eerlijker beeld dan de berekening(en) op de websites van de overheid.
Ook worden alle inkomen en fiscale gegevens geïndexeerd (als van toepassing).

Berekenen

maand
jaar
en
maand

Wij berekenen hieruit het jaarsalaris door 12 maanden te nemen en hier 8% vakantie bij op te tellen. Dit maandsalaris wordt tevens gebruikt voor de gewenste uitkering tijdens verlof.

Als u een 13e maand, bonus, o.i.d. krijgt en deze mee wilt nemen in de berekening, verdeel deze dan over 12 maanden en verhoog het maandsalaris overeenkomstig.

Welke loonstijging verwacht u tijdens het sparen?
Uw inkomen wordt afhankelijk hiervan en uw leeftijd meer of minder geïndexeerd gedurende het sparen.

Uw geboortedatum is nodig om uw AOW-leeftijd te kunnen berekenen

%

Hoeveel rendement denkt u te maken binnen het levensloopsparen?
Als het een spaarrekening is vult u hier de rente van de spaarrekening in.

Welk bedrag heeft u al gespaard binnen de levensloopregeling.

Dit kan ook komen uit een prepensioenregeling, verlofsparen, e.a. toegestane bronnen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.

Extra informatie