Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Rendementsprognose

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.6/10 (10x)

Let op: dit is een oude berekening die mogelijk niet meer geldig of relevant is.

Welk rendement kunt u verwachten bij sparen en/of beleggen?

Rendementsprognose

Let op: het CBS publiceert al een tijdje geen jaarlijkse beleggingsresultaten meer. Hierdoor gebruikt de berekening alleen beleggingsresultaten uit eerdere jaren (1955 t/m 2004).

De rendementsprognose geeft een indicatie van het te verwachte rendement en risico op basis van uw manier van beleggen (sparen, beleggen in aandelen en/of obligaties).

De prognose is gebaseerd op resultaten uit het verleden. Hierbij wordt voor alle beschikbare periodes in het verleden het rendement berekend.

De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Berekenen

jaar

Hoe lang spaart en/of belegt u het geld?

Vul hieronder de verhoudingen of bedragen in waarin gespaard en/of belegd wordt.
NB Alleen de verhouding tussen de ingevoerde waarden is van belang en wordt gebruikt.

% of euro
% of euro
% of euro
* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 29 rekentools voor Sparen & Beleggen.

Extra informatie