Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
227 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2021.

Maximale lening berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 7.9/10 (159x)

Wat is de maximale lening voor u?

Maximale lening berekenen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een gedragscode voor consumptief krediet vastgesteld. Daarin zijn ook de normen en rekenregels vastgelegd voor het berekenen van de maximale lening.

Nederlandse banken en de meeste andere geldverstrekkers berekenen de maximale lening volgens deze regels.

Hieronder kunt u zelf berekenen wat de maximale lening voor u is.

NB: deze berekening geldt voor consumptief krediet. Voor een hypotheeklening geldt een andere berekening: maximale hypotheek berekenen.

Berekenen

Wat is het (gezamenlijke) netto inkomen per maand?
Als inkomen geldt: inkomen uit een vaste arbeidsovereenkomst, pensioen, AOW, wachtgeldregeling, Wia, Wajong, etc.
Hierin worden niet meegenomen: zorgtoeslag, vakantiegeld, kinderbijslag, reiskostenvergoeding, tegemoetkoming schoolkosten en belastingteruggave ziektekosten.
Afhankelijk van het oordeel van de bank, kunnen - indien ze structureel zijn - ook provisie en een overwerkvergoeding (deels) meegeteld worden. Vaak kunt u deze voor 70% meetellen.

Antwoord 'ja' als u gehuwd of samenwonend bent.
Bent u alleenstaand, kies dan 'nee'.

Antwoord 'ja' als u kinderen heeft, die nog deel uitmaken van uw huishouden.

per maand

Het netto-huurbedrag per maand: huur minus eventuele huurtoeslag.

per maand

De bruto hypotheekmaandlasten kunnen bestaan uit: rente, aflossing, premies voor kapitaalverzekering, banksparen (SEW/BEW) en erfpachtcanon.
Premie overlijdensrisicoverzekering hoeft niet meegeteld te worden.

Wat is het (gezamenlijke) bruto inkomen per maand?
Zie 'Netto maandinkomen' hierboven voor wat u wel of niet mag meetellen als inkomen.
 
De hoogte van uw (gezamenlijke) bruto inkomen is mede bepalend voor hoe zwaar de hypotheeklasten meetellen in de berekening.

per maand

Als u alimentatie moet betalen, hoeveel betaalt u dan per maand?

Als u een consumptief krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet of credit card krediet) heeft, wat is dan de hoogte hiervan? Tel indien van toepassing de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een credit card of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Het gaat dus niet om hypotheekleningen.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 15 rekentools voor Lenen, Financiering & Krediet.

Extra informatie