Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Tips voor geld lenen

Er is sinds de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd als het gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de één nog meer dan bij de ander, tegenwoordig is geld lenen lastiger dan ooit en gelden er strengere regels voor banken en financieel adviseurs als het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening krijgen is lastiger geworden, maar er zijn ook goede redenen waarvoor u wel een lening zou moeten kunnen afsluiten. Denk aan het kopen van een nieuwe auto, kopen van inboedel na een scheiding, etc.

Hieronder staat een aantal tips die u kunnen helpen bij het vinden van een goede lening. Gebruik deze samen met onze berekeningen. Vraag altijd meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voor gemak

Aan gemak zit bijna altijd een (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de koop van uw nieuwe auto, TV of wasmachine. U kunt er zeker van zijn dat u dan te veel betaalt voor uw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt dan op een goedkope lening.

Zelf op zoek gaan naar een goedkope lening levert meestal meer op dan goed afdingen bij de koop.

Geld lenen kost geld. Bereken zelf wat de kosten van een lening zijn, en vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als u spaargeld heeft

Een lening afsluiten als u ook nog spaargeld heeft is bijna altijd onverstandig. U betaalt altijd meer rente voor uw lening dan u krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als u (heel) kort geld wilt lenen kan het verstandig zijn om dit naast sparen te doen, zeker als er opnamekosten of een boete van toepassing is als u uw spaargeld wilt opnemen.

Pas op voor een lage rente

Een lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak een tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat het rentetarief gaat worden na de actieperiode.

Controleer de vergunning bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom altijd (als de kredietaanbieder geen bekende bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning heeft.

Vergelijk aanbieders

Er zijn veel aanbieders van leningen. Naast alle banken zijn er ook gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn vaak goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers veel werken via internet en een minder grote interne overhead hebben, kunnen ze vaak goedkopere leningen aanbieden.

Maar pas wel op. Niet alle aanbieders op internet zijn goed. Vraag altijd meerdere offertes op en vergelijk deze met hulp van onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden van de lening

Controleer de voorwaarden van de aangeboden lening:

  • Wat is de leensom? Als deze hoger is dan u heeft aangevraagd, wees dan alert op gekoppelde verzekeringen. Check ook wanneer u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe hoog is de rente en  kan deze wijzigen?  Krijgt u een vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
    Bedenk dat u bij een variabele rente dus nooit weet wat de maandlasten in de toekomst zullen zijn.
  • Lost u af op de lening? Of betaalt u alleen rente over de lening? Mag u op elk moment (extra) aflossen of betaalt u een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes zijn er? Moet u meer rente betalen als u te laat betaalt? Mag u op elk moment (extra) aflossen of staat daar een boete op?
  • Kan de looptijd van de lening verkort of verlengd worden?
  • Welke kosten moet u betalen? Betaalt u voor de advisering of bemiddeling? Zijn er afsluitkosten?
  • Worden er ook verzekeringen afgesloten? Wat zijn de kosten en baten hiervan?

Kunt u de maandlasten blijven betalen?

Kunt u de maandlasten ook in de toekomst blijven betalen?

Verwacht u wijzigingen in de nabije toekomst, houd hier dan rekening mee bij het afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er een reële kans dat u werkloos wordt? Is er een kind op komst? Gaat één van uw kinderen binnenkort studeren en/of op kamers wonen? Bedenk in al deze situaties dat u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld te besteden heeft.

U kunt soms een verzekering afsluiten om het risico af te dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner. Bedenk wel dat dit vaak erg kostbare verzekeringen zijn voor wat u er voor terug krijgt.

Looptijd en soort lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langer dan noodzakelijk is. Kies voor een soort lening die past bij het doel waarom u leent.

Voor het kopen van een auto is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers steeds minder waard.  Zorg er dan voor dat de lening ook steeds minder wordt, het liefst minimaal gelijk aflopend. Als u denkt dat de auto (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan dat de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u omdat u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg dan dat u snel kunt aflossen. Als uw nabije financiële toekomst onduidelijk is, zorg dan vooral voor flexibiliteit. Valt het tegen, dan kunt minder gaan aflossen, valt het mee, los dan versneld af.

Rentevorm

Is de rente vast of variabel? En als deze vast is, is deze dan vast voor de gehele looptijd van de lening?

Pas op met een zogenaamde instaprente. Deze vaak lage rente is vooral bedoeld om nieuwe klanten te werven. Na de actieperiode wordt de rente vaak flink hoger, waarmee het voordeel vaak  al snel te niet wordt gedaan.

Op zich is een variabele rente of instaprente niet fout. Zeker niet als u de flexibiliteit heeft om de lening te kunnen aflossen of oversluiten. Dan kan tijdelijk profiteren van een lage rente slim zijn. Maar mist de lening deze flexibiliteit pas dan op met een variabele rente of instaprente.

Een vaste rente geeft meer zekerheid over de kosten van de lening en of u die blijvend kunt opbrengen. U weet vooraf waar u aan toe bent.

Leen nooit teveel

Als u wilt voorkomen dat u in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker geen pretje is, leen dan nooit meer dan goed voor u is. Zeker niet als de lening niet perse noodzakelijk is.

Als u de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden dan ook – niet meer kunt afbetalen, komt u in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Mocht u onverhoopt toch in de problemen komen, zoek dan zo snel mogelijk hulp om de schade te beperken. Een extra lening is dan nooit een oplossing.

U kunt zelf berekenen wat u verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nederlandse Vereniging van Banken, opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Financiën, de AFM en enkele anderen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 17 rekentools voor Lenen, Financiering & Krediet.

Meer informatie