Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Doorwerken na uw pensioen • netto inkomen voor en na

Wat anderen vinden:

 

Nog 1 beoordeling nodig.

Hoe verandert uw inkomen als u (deels) blijft doorwerken na uw pensioen?
Wat levert een paar dagen doorwerken na uw pensioen u op?

Doorwerken na uw pensioen • netto inkomen voor en na

Als u de AOW-leeftijd passeert en dus met pensioen gaat, krijgt u een AOW-uitkering en vaak ook pensioen en/of een of meer lijfrente-uitkeringen.

Maar u kunt daarnaast vaak ook blijven doorwerken, bijvoorbeeld een paar dagen in de week. Omdat ze u goed kunnen gebruiken en/of omdat u het leuk vindt en nog niet achter de geraniums wilt gaan zitten.

Met deze rekentool kunt u berekenen wat (deels) doorwerken na uw pensioen betekent voor uw netto inkomen.

Hoeveel geld scheelt het als u:

  • nog een tijdje meer of minder blijft doorwerken?
  • een pensioen- of de lijfrente-uitkering nog even uitstelt?

Met onderstaande berekening kunt u de verschillende opties zelf doorrekenen.

NB Deze berekening is geschikt voor werken in loondienst.

Berekenen

Inkomen in loondienst

Inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste loonbestanddelen.
Met de  - knop kunt u het bruto jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus vakantiegeld en eventuele andere onderdelen, zoals 13e maand, bonus, etc.

uur/week

Hoeveel uur per week werkt u voor uw pensioen (gemiddeld)?

uur/week

Hoeveel uur per week wilt u (gemiddeld) gaan werken na uw pensioen?

AOW en pensioeninkomen

Dit bepaalt de hoogte van de AOW en of u recht heeft op de alleenstaandeouderenkorting.
Volgens de definities voor de AOW:

  • gehuwd – personen die getrouwd zijn;
  • samenwonend – personen die ongehuwd zijn, maar de kosten van het huishouden delen of voor elkaar zorgen;
  • alleenstaand – alleenstaanden.

Als u altijd in Nederland heeft gewoond en gewerkt, krijgt u meestal een volledige AOW. Kies dan 'ja'. Er wordt dan gerekend met het bedrag dat geldt voor de opgegeven samenstelling van uw huishouden, zonder korting.
Heeft u echter in het buitenland gewoond of gewerkt? Dan heeft u mogelijk niet altijd AOW opgebouwd. U krijgt dan vaak een lagere AOW. Voor elk jaar dat u niet in Nederland woonde of werkte, krijgt u meestal 2% minder AOW. Kies dan 'nee' en vul in hoeveel bruto AOW u krijgt.

per

Hoeveel pensioen ontvangt u naast uw AOW-uitkering?
Als u meerdere pensioenuitkeringen heeft, tel deze dan op en vul hier het totaal in.
 
Let op: vul hier het bedrag in inclusief vakantiegeld.

per

Hoeveel ontvangt u daarnaast als lijfrenteuitkering, stamrechtuitkering, etc.
Als u meerdere uitkeringen heeft, tel deze dan op en vul hier het totaal in.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 21 rekentools voor Pensioen.

Extra informatie