Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Woning verduurzamen - energiebesparende maatregelen28-11-2021

BerekenHet.nl - Woning verduurzamen met energiebesparende maatregelenWoning verduurzamen? Wat leveren energiebesparende maatregelen u op in uw situatie?
Bereken de terugverdientijd van zonnepanelen, een warmtepomp of andere energiebesparende maatregelen.

Veel mensen willen hun huis verduurzamen. Om de CO2-uitstoot, en daarmee een verdere opwarming van de aarde, te beperken én omdat daarmee geld bespaard kan worden.

Na een aantal rustige jaren zullen de energiekosten de komende tijd waarschijnlijk verder gaan stijgen. De gasprijs voorop, zeker nu we daarvoor afhankelijk zijn van levering uit het buitenland. Dit maakt het verduurzamen van uw huis interessanter dan ooit. De investeringen zijn immers sneller terugverdiend bij hogere energieprijzen. Maar u moet wel de juiste keuzes maken.

Om u hierbij te helpen hebben we een viertal nieuwe rekentools gemaakt:

Zonnepanelen

Met onze zonnepanelen berekening kunt u berekenen wanneer een investering in zonnepanelen is terugverdiend. Hoeveel gaat u dan verdienen? U kunt uw persoonlijke situatie gebruiken in de berekening.

De berekening houdt rekening met:

 • de mogelijkheid om de btw terug te vragen;
 • het teruglevertarief bij stroomoverschot en de afbouw van de saldering vanaf 2023;
 • de afname van de opbrengst van de zonnepanelen door slijtage;
 • het tussentijds vervangen van de omvormer;
 • een verwachte stijging van de kWh-prijs.

Berekend wordt de opbrengst in kWh en euro’s in de 25 jaar na het installeren, en het financiële rendement op de investering.

Zonnepanelen terugverdientijd – wanneer is de investering terugverdiend?

Warmtepomp

Welke gaskosten kunt u besparen met een warmtepomp? Hoelang duurt het om uw investering terug te verdienen?

De kosten voor het installeren van een warmtepomp kunnen aanzienlijk zijn, maar warmtepompen worden wel steeds goedkoper en beter. Ook kunt u (nu nog) een flinke subsidie krijgen. Investeren in een warmtepomp is door dit alles rendabeler geworden.

Onze berekening is geschikt voor een hybride warmtepomp, die naast uw cv-ketel komt, en een volledige (all-electric) warmtepomp, die uw cv-ketel kan vervangen.

De berekening houdt rekening met:

 • uw persoonlijke (huidige) energieverbruik;
 • het rendement van de warmtepomp en uw cv-ketel;
 • de investering en subsidie(s);
 • het zelf te kiezen effectief gebruik bij een hybride warmtepomp;
 • hoe u nu kookt en wilt gaan koken;
 • zelf op te geven energieprijzen en de (verwachte) stijging hiervan.

Berekend wordt de besparing in energiekosten per jaar en de terugverdientijd van de warmtepomp.

Warmtepomp besparing & terugverdientijd – bij een hybride of volledige warmtepomp.

Andere energiebesparende maatregelen

Naast bovenstaande specifieke berekeningen hebben we ook een meer algemeen bruikbare rekentool. Daarmee kunt u berekenen wat de terugverdientijd is van andere energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan:

 • gevel-, vloer- en dakisolatie;
 • isolatieglas;
 • zonneboilers;
 • energiezuinige ventilatiesystemen;
 • regen- of grondwatergebruik i.p.v. kraanwater.

De berekening berekent de jaarlijkse kostenbesparing door het minder, of verschoven, gebruik van gas, elektriciteit en/of water. En daaruit hoelang het duurt voordat en investering is terugverdiend.

Woning verduurzamen – wanneer zijn energiebesparende maatregelen terugverdiend?

Gewijzigde energiekosten

Tot slot kunt u berekenen wat prijswijzigingen en minder gebruik betekenen voor uw energiekosten.

Bereken hiermee de gevolgen als de gasprijs hoog blijft, of nog verder gaat stijgen, en/of wat een energiebesparende maatregel u volgend jaar gaat opleveren.

Met de berekening kunt u in één keer de effecten berekenen van:

 • een stijgende of dalende gas- en/of elektriciteitsprijs;
 • energiebesparende maatregelen;
 • wat overstappen van gas naar elektriciteit oplevert;
 • wijzigingen in de energiebelasting.

De berekening geeft een goed en compleet beeld van wat u aan wijzigingen in uw energiekosten kunt verwachten, waarbij we al bekende belastingmaatregelen zo goed mogelijk meenemen.

Energiekosten berekenen – na prijswijzigingen en energiebesparingen.

Meer informatie

Er is veel goede informatie over verduurzamen online te vinden, inclusief voorbeeld berekeningen. Helaas geven deze berekeningen vaak een ‘ietwat’ gekleurd beeld. Ze staan vaak op websites van belanghebbenden. Installateurs, leveranciers van zonnepanelen en warmtepompen, of (semi-) overheidsinstanties die ons zo snel mogelijk willen laten verduurzamen.
Daarnaast gelden deze berekeningen meestal voor het gemiddelde huishouden, en dat bestaat niet. Of ze gebruiken achterhaalde gegevens, ook omdat deze zo snel veranderen.

Onderstaande websites bieden informatie over verduurzamen, maar … neem de voorbeeld berekeningen wel met een korreltje zout:

 

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 69 rekentools voor Hypotheek & Wonen.