Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Transitievergoeding: de gouden handdruk wordt zilver25-02-2015

Vanaf 1 juli 2015 bestaat de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule niet meer. Hier komt de transitievergoeding voor in de plaats. Het idee is dat u deze vergoeding (voor een deel) gericht inzet om weer een baan te vinden. Er wordt verwacht dat u hiermee investeert in uw arbeidstoekomst. Wat gaat er allemaal veranderen? Hoe hoog wordt de transitievergoeding en wat mag u doen met het geld?

De regering heeft de Wet werk en zekerheid (WWZ) rond gekregen. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 van kracht wordt. Tot 1 juli geldt de oude ontslagvergoeding, ook wel gouden handdruk genoemd. Deze wordt in één keer uitbetaald, u rekent in principe in één keer fiscaal af (trucjes daargelaten) en het overgebleven geld mag u gebruiken naar eigen inzicht. Bijvoorbeeld voor een cruise om even de strijd met uw ex-werkgever te vergeten.

Goud wordt zilver

De nieuwe transitievergoeding is aanzienlijk lager dan de huidige vergoeding volgens de kantonrechtersformule. We gaan dus van een gouden handdruk naar een zilveren variant. En eigenlijk is de transitievergoeding bedoeld om te besteden aan uw (om)scholing of aan het inschakelen van een outplacementbureau om u snel een andere baan te helpen vinden. De naam zegt het al: transitie, de overgang van de ene naar de andere baan. Maar let op: een dergelijke besteding is niet verplicht. U kunt het bedrag dus gewoon vrij besteden, bijvoorbeeld om de terugval in uw inkomsten op te vangen.

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

De vergoeding moet worden betaald als een arbeidsovereenkomst op initiatief van uw werkgever eindigt en twee jaar of langer heeft geduurd. Dus ook als het gaat om een tijdelijk contract dat langer dan twee jaar heeft geduurd.

U heeft géén recht op een transitievergoeding als:

  • uw ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van uzelf;
  • u minder dan twee jaar bij uw werkgever gewerkt heeft;
  • u gemiddeld 12 uur of minder per week werkt;
  • u met pensioen gaat;
  • uw werkgever failliet gaat, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit.

De hoogte van uw transitievergoeding

Heeft u recht op een vergoeding? Dan is de hoogte daarvan afhankelijk van hoe lang u in dienst bent geweest. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Hierbij wordt er afgerond op halve jaren. Het maximum is € 75.000,- of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 75.000,-. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als uw werkgever of u zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag. Bent u 50-plusser? Dan geldt er tot 2020 een overgangsrecht, waarbij u mogelijk een hogere transitievergoeding ontvangt. Al met al is de conclusie dat de transitievergoeding aanzienlijk lager zal uitvallen dan de nu (nog) bestaande ontslagvergoeding.

Besteding van uw transitievergoeding

De besteding van uw transitievergoeding is aan u, maar de overheid verwacht wel dat u deze investeert in het vinden van een nieuwe baan. Die verwachting ademt een soort poldermodelachtige halfslachtigheid die op termijn wel eens kan leiden tot strenger aangedraaide duimschroeven als de resultaten tegenvallen. Waar vraag is, daar komt aanbod. Dus schieten momenteel de outplacementbureaus uit de grond. Zij ruiken kansen en willen u, als u ontslagen wordt, maar al te graag begeleiden naar nieuw werk. U heeft daarvoor immers geld vanuit de transitievergoeding beschikbaar en krijgt een zetje in die richting vanuit de overheid.

Uiteraard heeft BerekenHet.nl een mening

We gaan straks minder geld ontvangen bij ontslag. Dit moet de arbeidsmarkt flexibeler maken. Ontslag wordt makkelijker voor werkgevers, maar daardoor lopen ze ook minder risico als ze nieuwe mensen aannemen. Wisselen van baan moet eenvoudiger worden. Of dit zo gaat werken, moeten we uiteraard nog afwachten. Er ontstaat in ieder geval nieuw werk voor de outplacementbureaus die graag uw transitievergoeding ‘nuttig’ gaan besteden. Op zich is het goed dat er specialisten komen die u kunnen helpen van baan naar baan, maar pas wel op wiens belang zij dienen. Ook hier zullen weer types instappen met minder frisse bedoelingen, net als we in het verleden gezien hebben bij de re-integratie van werknemers en de kinderopvang. U bent alvast gewaarschuwd.

Bereken het verschil

Met onderstaande berekeningen kunt u het verschil berekenen tussen de ontslagvergoeding en de transitievergoeding. De uitkomst zal u wellicht inspireren een dreigend ontslag te willen bespoedigen!

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.