Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Vakantiegeld - hoeveel krijgt u?22-03-2012

HypotheekrenteaftrekDe zomer staat voor de deur en dan is een veel gehoorde vraag: hoeveel vakantiegeld krijg ik?
En wat houd ik daar netto van over?

Deze laatste vraag komt ook aan het einde van het jaar weer terug als er een bonus of 13e maand uitgekeerd gaat worden: hoeveel is dat netto?

Deze vragen kunnen vanaf nu ook beantwoord worden met onze berekeningen. Bereken eerst hoeveel vakantiegeld u bruto ontvangt en daarna wat u in die maand netto ontvangt aan loon of uitkering.

Vakantiegeld

Als werknemer heeft u recht op vakantiegeld dat meestal in mei (of juni) wordt uitbetaald. Uw werkgever spaart geld voor u dat ieder jaar wordt uitgekeerd voor de zomervakantie.

Het vakantiegeld is 8% van het bruto jaarloon, in een enkel geval hoger. Verdient u meer dan drie maal het minimumloon, dan kan het ook zijn dat u geen vakantiegeld krijgt. U zult dan zelf geld opzij moeten zetten voor uw vakantie.

In uw arbeidsovereenkomst staat waar u recht op heeft.

Vakantiegeld wordt opgespaard in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Het gespaarde geld moet uiterlijk in juni aan u worden uitbetaald. Veel werkgevers betalen het vakantiegeld uit, samen met het salaris van mei.

Heeft u geen vol jaar gewerkt, dan wordt het vakantiegeld naar rato berekend. Zo ook als u ontslag neemt. In dit laatste geval wordt het opgebouwde vakantiegeld meestal uitbetaald samen met het laatste salaris.

Met de nieuwe berekening vakantiegeld berekenen kunt u zelf uitrekenen hoeveel vakantiegeld u krijgt, ook als u hiervoor geen vol jaar gewerkt heeft.

De berekening kan ook uitgevoerd worden als u een uitkering heeft, want ook de meeste uitkeringen kennen vakantiegeld.

Uitbreiding andere loonberekeningen

Naast deze nieuwe berekening zijn ook onze andere loonberekeningen verder uitgebreid. 

U kunt hier nu ook andere periodieke vergoedingen en inhoudingen meenemen 
in de salarisberekening:

  • onbelaste vergoedingen;
  • onbelaste inhoudingen;
  • belaste vergoedingen;
  • belaste inhoudingen;
  • loon in natura.

Daarnaast kunt u bij de bruto-netto loonberekeningen ook – naast het normale inkomen – een eenmalig extra inkomen opgeven, zoals vakantiegeld, 13e maand, bonus, winstuitkering, etc.

Zo kunt u zelf nu ook berekenen wat u in mei als netto inkomen krijgt als uw vakantiegeld wordt uitgekeerd, of in december als u een 13e maand of een andere bonus ontvangt.

Bereken nu zelf – voor het boeken van uw vakantie – hoeveel vakantiegeld u dit jaar krijgt!

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.