Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
295 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prinsjesdag - uitgelekte plannen voor 202131-08-2020

BerekenHet.nl - Wat verandert er in 2019 voor u?Let op: deze informatie is achterhaald nu de belastingpannen voor 2021 zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.
Het belastingplan 2021 is inmiddels verwerkt in onze rekentools.

Er zijn al verschillende plannen van het kabinet voor 2021 uitgelekt. Hieronder staan de wijzigingen voor 2021 zoals die ons al ter ore zijn gekomen. Wij hebben deze wijzigingen al doorgevoerd in onze rekentools.

Het zijn uitgelekte plannen en of ze exact zo doorgaan is dus nog niet zeker. Omdat de kans groot is dat deze wijzigingen (ongeveer) doorgevoerd gaan worden, hebben we onze rekentools hier al wel op aangepast.

NB Voor de jaren t/m 2020 werken onze rekentools natuurlijk met de toen of nu geldende wetgeving.

Hieronder staan de plannen zoals wij die online tegenkwamen en hoe wij ze geïnterpreteerd en toegepast hebben in onze berekeningen.

NB Weet u al meer? Mail ons dan, wij kunnen dan proberen ook die wijzigingen al te implementeren.

Inkomstenbelasting

Box 1

Het belastingtarief voor inkomens tot circa € 68.500 daalt met circa 1%. In de oude plannen zou het tarief van 37,35% naar 37,1% gaan. Wij hebben er nu (voorzichtig) 36,5% van gemaakt.

De arbeidskorting zou al omhoog gaan volgens de oude plannen. Waarschijnlijk gaat hij nu extra stijgen, maar wij hebben het nu gelaten bij de oude plannen.

Nieuwe berekening voor 2021: belasting box 1 in 2021 t.o.v. 2020.

Box 3

Het oude plan van Staatssecretaris Snel is al eerder naar de prullenbak verwezen. Alles blijft vooralsnog bij het oude, maar de vrijstelling per persoon wordt waarschijnlijk € 50.000 in plaats van de nu geldende € 30.846. Onze berekeningen gaan daar nu ook vanuit.

Nieuwe berekening voor 2021: belasting box 3 in 2021 t.o.v. 2020.

Overdrachtsbelasting woning

De overdrachtsbelasting komt te vervallen voor starters tussen de 18 en 35 jaar oud. Voor woningen die gekocht worden als beleggingsobject wordt de overdrachtsbelasting 8%. Voor doorstromers en anderen blijft de overdrachtsbelasting 2%.
Wij gaan waar nodig onze rekentools zo aanpassen dat u nu zelf het percentage overdrachtsbelasting kunt invullen.

Zzp’ers en ondernemers

De zelfstandigenaftrek werd vanaf 2020 al afgebouwd naar € 5.000 in 2028. Dit gaat nu € 3.200 worden. Hoe precies is nog onbekend. Wij gaan uit van dezelfde einddatum, van € 7.030 in 2020 naar € 3.200 in 2028 met een daling van € 470 per jaar. Voor 2021 wordt het dan € 6.560.

Zie onder andere: netto inkomen zzp’er.

De geplande daling van de vennootschapsbelasting (winstbelasting) gaat alleen door voor kleinere ondernemers. Het lage tarief van 16,5% nu, daalt naar 15% in 2021. Het hoge tarief van 25% blijft ongewijzigd. Het lage tarief gaat nu gelden voor winsten tot € 400.000 (was € 200.000).

Berekening: vennootschapsbelasting.