Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Wat betekent Prinsjesdag 2017 voor u?19-09-2017

Prinsjesdag 2017 - Belastingplan 2018De kabinetsplannen voor 2018 zijn weer gepresenteerd op Prinsjesdag. Wat gaat er wel en wat gaat er niet veranderen?
Wij hebben het belastingplan 2018 verwerkt in onze rekentools. Zo kunt u zelf berekenen wat de plannen voor u persoonlijk gaan betekenen.

De veranderingen zijn dit jaar beperkt. Dit komt omdat er een nieuw kabinet aankomt en daarom het demissionaire kabinet niet te veel wil en kan veranderen. De belangrijkste dingen die wel veranderen, hebben we voor u op een rijtje gezet.

Koopkracht in 2018

Het gaat weer goed met de economie en bijna alle mensen gaan er, volgens de Nibud koopkracht berekeningen, in 2018 op vooruit. Een enkeling helaas niet, zij gaan er niet op vooruit, of iets op achteruit.

Hoeveel gaat u er in 2018 in koopkracht op vooruit? Dat kun u berekenen met onze koopkracht rekentool die we samen met het Nibud ontwikkeld hebben: koopkracht in 2018

Box 1 inkomensbelasting

Ook dit jaar zijn er weer een aantal veranderingen in box 1. De tweede en derde belastingschijf stijgen met 0,05% van 40,85% en het hoogste belastingtarief daalt (voor het eerst sinds mensenheugenis) van 52% naar 51,95%.
De meeste heffingskortingen stijgen iets. De ouderenkorting stijgt flink met € 115.

Wat dit voor u betekent kunt u berekenen met onze rekentool belasting box 1 – 2018 t.o.v. 2017.

Ook kunt u nu al berekenen wat u in 2018 netto overhoudt van uw bruto salaris. Uiteraard nog wel in concept, omdat nog niet alle gegevens bekend zijn en de plannen ook nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten voordat alles definitief is: bruto/nettoloon 2018.

Hypotheek en eigen woning

Voor mensen die een nieuw huis gaan kopen in 2018 geldt dat de maximale hypotheek dan 100% van de marktwaarde van de woning mag zijn. Nu is dat nog 101%. Wel telt vanaf volgend jaar een tweede inkomen voor 70% mee in plaats van de 60% nu.

Bereken zelf wat dit betekent met onze rekentool maximale hypotheek in 2018.

Voor mensen met een oud huis dat onder water staat is het belangrijk om te weten dat de restschuld vanaf 2018 niet meer fiscaal aftrekbaar is in box 1. Restschulden die al voor 2018 liepen, blijven gewoon aftrekbaar.

De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2018 met het volgende 0,5% stapje naar 49,5%.

Box 3 belasting daalt iets

Vanaf vorig jaar is de hoeveelheid belasting die u betaalt over uw spaargeld of vermogen in box 3 afhankelijk van hoeveel geld u in box 3 heeft. De belasting is ook forfaitair, gebaseerd op gemiddelden en onafhankelijk van het door u behaalde rendement.

De hoogte van de belasting is gebaseerd op de met sparen en beleggen behaalde resultaten in de jaren 6 t/m 2 jaar voorafgaande aan het belastingjaar. Vooral de spaarrente is de laatste jaren flink gedaald en daardoor zal ook de box 3 belasting op kleinere vermogens dalen. De regeling gaat er immers van uit dat kleine vermogens vooral sparen en grotere vermogen vooral beleggen.

Het forfaitaire rendement op het spaardeel daalt van 1,63% in 2017 naar 1,30% in 2018. Voor het beleggingsdeel is de daling minimaal: van 5,39% naar 5,38%.

Als gevolg hiervan zal de effectieve box 3 belasting in 2018 liggen tussen de 0,80% tot 1,61%. In 2017 was dit nog 0,86% tot 1,62%. Iedereen gaan in 2018 dus minder box 3 belasting betalen, waarbij de kleinere vermogens er het meeste op vooruit gaan.

Het verschil in de te betalen box 3 belasting tussen 2017 en 2018 kunt u berekenen met onze rekentool box 3 belasting in 2018 t.o.v. 2017.

In onze rekentools waarin de box 3 belasting van belang is, kunt u nu ook rekenen met de cijfers voor 2018.

NB Een groot deel van de politiek is er voorstander van om op (korte) termijn het werkelijk in box 3 behaalde rendement te gaan belasten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. Daarom kunt u in onze rekentools er ook voor kiezen om te rekenen met 30% belasting over het werkelijk behaalde rendement.

Kabinetsformatie

Dat er geen grote wijzigingen zijn dit jaar komt natuurlijk omdat we midden in een kabinetsformatie zitten. Het nieuwe kabinet kon wel eens zorgen voor een flink aantal nieuwe veranderingen. Er gaan genoeg geruchten hierover.

Als de nieuwe kabinetsplannen bekend zijn, zullen wij zo snel mogelijk onze rekentools uitbreiden en/of aanpassen om de gevolgen weer voor iedereen persoonlijk ‘berekenbaar’ te maken.
Wordt vervolgt …