Zelf alles online berekenen

Al 20 jaar, met 223 rekentools en ruim 22 miljoen berekeningen per jaar. Informatief en onafhankelijk.
Belastingplan 2021 Prinsjesdag verwerkt.

Maximale hypotheek in 2018 berekenen

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.6/10 (16x)

Wat was de maximale hypotheek die u kon krijgen in 2018?

Gesponsord

Maximale hypotheek in 2018 berekenen

Zie voor dit jaar: maximale hypotheek nu.

Bereken de maximale hypotheek die u kon krijgen volgens de normen voor 2018.
De berekening toont ook de maximale hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

De berekening volgt de leennormen voor 2018.

Het LTV percentage is in 2018 100%.

Berekenen

Kies:

 • ja – als u uw AOW-leeftijd al gepasseerd bent.
 • binnen 10 jaar – als u binnen 10 jaar uw AOW-leeftijd passeert. Dit is het geval als u geboren bent tussen 01-06-1954 en waarschijnlijk 01-07-1963.
 • nee – als beiden niet het geval zijn. U bent nog meer dan 10 jaar verwijderd van uw pensioen.
Er gelden, afhankelijk van uw leeftijd, andere regels voor het berekenen van de maximale hypotheek.

Wat is uw bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar uw loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is uw bruto pensioeninkomen per jaar?
U kunt meer informatie over uw pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Indien van toepassing: wat is het bruto jaarinkomen van uw partner, inclusief vakantiegeld, 13e maand en andere vaste delen waar het loon uit bestaat?
Met de –knop kunt u uw jaarinkomen berekenen.

Wat is het bruto pensioeninkomen van uw partner per jaar?
U kunt meer informatie over uw partners pensioeninkomen vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
Met de –knop kunt u het pensioeninkomen berekenen.

Dit is de koopprijs, de laatste WOZ-waarde of de getaxeerde waarde (na eventuele verbouwing).
 
Let op. De marktwaarde van de woning kan invloed hebben op uw maximale hypotheek. Als u de marktwaarde (nog) niet weet, vul dan niets in. De maximale hypotheek wordt dan alleen op basis van uw inkomen(s) berekend.

%

Wat is de hypotheekrente die u gaat betalen?
Gebruik ook onze speciale tool voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes.

Bij een rentevastperiode kleiner dan 10 jaar moet u niets invullen. Er moet dan gerekend worden met de door de AFM vastgelegde toetsrente van 5%, dit is wettelijk zo bepaald.
Uitzondering: Als de resterende looptijd van de hypotheek minder dan 10 jaar is én de rente wordt vastgezet voor de gehele resterende looptijd, mag er ook gerekend worden met de werkelijke rente. Vul ook dan de hypotheekrente in die u gaat betalen.

Kies hier 'ja' als u ook zaken als een lopend consumptief krediet, partneralimentatie, erfpacht en/of energieneutrale woning wilt meenemen in de berekening.

jaar
en
maand

Normaal wordt de maximale hypotheek berekend uitgaande van een looptijd van 30 jaar. In bijzondere gevallen kan een kortere looptijd van toepassing zijn.
Een kortere looptijd geeft een lagere hypotheek.
Als u geen looptijd invult, wordt er gerekend met een looptijd van 30 jaar.

Een consumptief krediet is een persoonlijke lening, doorlopend krediet, creditcardkrediet of krediet op uw betaalrekening. Heeft u een of meer van deze leningen? Tel dan de verschillende kredieten bij elkaar op.
Voor een creditcard of doorlopend krediet gaat het om de opnamelimiet. Bij een persoonlijke lening om de hoogte van de oorspronkelijke lening.

Tip: het is vaak verstandig om uw consumptief krediet af te lossen voordat u een hypotheek gaat afsluiten. Leningen verlagen de maximaal mogelijke hypotheek.

Als u een studieschuld heeft, wat is dan de hoogte van de oorspronkelijke studieschuld?
Geef tegelijk ook aan of het gaat om een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-sep-2015) of volgens het nieuwe leenstelsel (vanaf 1-sep-2015).

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt u zelf per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

per maand

Indien van toepassing: hoeveel partneralimentatie betaalt uw partner per maand?
Het gaat hier alleen om partneralimentatie, zonder eventuele kinderalimentatie.

Voor energiezuinige woningen is, bij een inkomen vanaf € 33.000, een hogere hypotheek toegestaan. Het gaat hierbij om:

 • Woningen met een energielabel van tenminste (A++)
 • NulopdeMeter-woningen, woningen met een energie-index of een energieprestatiecoefficient gelijk aan of lager dan nul, of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:
  1. 3.150 kWh bij een (half) vrijstaand huis;
  2. 2.700 kWh bij een rijtjeshuis; of
  3. 1.780 kWh bij een appartement;

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 55 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Extra informatie