Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prinsjesdag 2015 - wat gaat er veranderen?28-08-2015

Prinsjesdag betekent ieder jaar weer wijzigingen in iedereen zijn of haar portemonnee. Wat zijn de wijzigingen op Prinsjesdag 2015? Wij geven een overzicht, met daarbij de rekentools waarmee u de gevolgen voor uw eigen situatie zelf kunt berekenen. Wat gaat er veranderen met uw inkomen? De bijtelling voor de auto van de zaak? De belasting op uw spaargeld en vermogen in box 3?

Belasting op inkomen in box 1

Er komen in 2016 grote wijzigingen in de te betalen inkomensbelasting in box 1. Hierdoor zal bijna iedereen minder inkomstenbelasting gaan betalen.

In 2016 wordt het 42% tarief (schaal 2 en 3) verlaagd tot 40,15%. Het hoogste 52% tarief gaat in 2016 pas in bij inkomens die € 8.000 hoger zijn dan nu. Hogere inkomens gaan dus over een groter deel van hun inkomen 40,15% belasting betalen.
Daarnaast wordt er weer gesleuteld aan de inkomensafhankelijke heffingskortingen.

Bereken hoeveel belasting in box 1 u meer of minder gaat betalen in 2016 t.o.v. 2015.

Ook kunt u, dankzij snel schakelen van Raet, bij ons nu al een voorlopige berekening uitvoeren voor uw nettoloon in 2016.

Bijtelling auto van de zaak

Vanaf volgend jaar (2016) gaan de bijtellingspercentages veranderen.

Er komen op termijn minder verschillende percentages en vooral de (toekomstige) berijders van een plug-in hybride gaan meer bijtelling betalen. Zie ons overzicht bijtelling percentages voor de nieuwe percentages.

U kunt nu al vast bereken wat de bijtelling gaat worden met onze rekentool bijtelling auto van de zaak. Kies bij de berekening ‘2015’ als belastingjaar en ‘anders’ als bijtellingspercentage, waarna u zelf de nieuwe percentages kunt invullen bij de berekening.

Bedenk wel dat deze nieuwe percentages gelden voor nieuwe auto’s. Blijft u in 2016 dezelfde auto van de zaak rijden, dan verandert er nu voor u meestal niets.

NB Omdat bij het berekenen nog wel de belastingtarieven voor 2015 gebruikt worden, kan het resultaat straks wel iets afwijken. 

Belasting op spaargeld & vermogen in box 3 – 2017

De vermogensrendementsheffing in box 3 gaat op de schop.

Sinds 2001 wordt de vermogensbelasting van 30% in box 3 geheven over een fictief rendement van 4% op uw spaargeld of vermogen. Omdat veel mensen, die gewoon sparen, dit rendement al jaren niet halen, wordt deze belasting vaak als onrechtvaardig hoog ervaren.

Daar gaat nu dus iets aan veranderen. Vanaf 2017 gaat u met een vermogen tot ca. € 240.000 minder belasting betalen. Daarboven meer.
Het fictieve rendement wordt vermogensafhankelijk. 2,7% tot € 100.000, dan 4,7% tot € 1.000.000 en 5,5% daar boven.

Ook het heffingsvrij vermogen – dat deel van uw vermogen waar geen belasting over geheven wordt – gaat in 2017 iets omhoog naar € 25.000.

Bereken zelf wat de gevolgen voor u zijn met onze rekentool Belasting spaargeld en vermogen in 2017 t.o.v. nu.

Schenken voor de eigen woning – 2017

In 2014 gold er een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting tot € 100.000 als er geschonken werd voor een eigen woning. Anders dan de ‘normale’ eenmalige hoge vrijstelling, mocht er hierbij geschonken worden aan iedereen.

Deze oude regeling wil het kabinet vanaf 2017 terug laten komen.

Gelukkig hadden wij de oude rekentool nog. We hebben hem aangepast voor 2017: schenken voor de eigen woning.

U kunt hiermee uitrekenen waarom nog even wachten met schenken interessant kan zijn.

Houd deze pagina de komende tijd in de gaten, want we passen deze aan als er nieuwe plannen bekend worden.

Zelf berekenen