Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Gaat u er in 2015 netto op voor- of achteruit?05-12-2014

Ooit zeiden ondernemers gekscherend: “De eerste helft van het jaar werk ik voor de belasting, de tweede helft van het jaar voor mijzelf.” Die zekerheid is compleet weg, nu ook voor mensen in loondienst. Lange tijd vormden de overzichtelijke belastingschijven een prima vuistregel om uw bruto-inkomen om te rekenen naar een netto-inkomen. U had er zelfs geen sigarendoos voor nodig, het kon zó uit het hoofd. Inmiddels is er, naast die good old schijven, sluipenderwijs een ondoorgrondelijke kerstboom aan nieuwe inkomensafhankelijke belastingmaatregelen bijgekomen. Een onnodige complexiteit waardoor eigenlijk niemand weet of hij of zij er in 2015 netto op voor- of achteruit gaat.

Inkomensafhankelijke heffingskortingen in 2014 en 2015Naast de al langer bestaande inkomensafhankelijke toeslagen, worden de heffingskortingen ook steeds sterker inkomensafhankelijk. Dat leidt tot een belastingstijging voor hogere inkomens en daling voor lagere inkomens. Maar aan die algemene constatering heeft uiteraard niemand iets als het gaat om zijn of haar eigen financiële huishoudboekje. De wildgroei aan complexiteit in ons belastingsysteem is als het spelletje Mikado: je trekt aan het ene stokje in de grote hoop stokjes en de rest valt, als je pech hebt, even hard mee. 

Een mooie gedachte, een beroerde uitwerking

Uiteraard is de basisgedachte achter een heffingskorting in beginsel heel nobel: minder te betalen belasting voor bepaalde groepen mensen. Echter, de uitwerking ervan op uw loonstrookje en banksaldo is zo eigenaardig. Misschien krijgt u in 2015 meer nettoloon uit hetzelfde brutoloon, Maar pas op: dan betaalt u tegelijkertijd weer meer belasting over uw vakantiegeld dan vorig jaar en nog meer over uw dertiende maand. Heeft u een nieuwe woning? Gefeliciteerd: los van de hypotheekrenteaftrek beïnvloedt dat bezit nu ook uw algemene heffingskorting. Net als die extra gift die u aan het eind van het jaar toch nog even snel en nietsvermoedend doet. 

De hand gaat (weer) op de knip bij de argwanende consument

Voorheen vreesde je de envelop op de mat van het CJIB met een boete voor te hard rijden. Nu vrezen nagenoeg alle Nederlanders de blauwe envelop met een naheffing over 2014. De commotie die onlangs ontstond over een naheffing voor bijna iedereen, oplopend tot enkele honderden euro’s, werd in Den Haag al snel gebagatelliseerd. Wij voorspellen u dat het naheffingsspook ook in 2015 veelsoortig zijn kop zal op steken.

Uiteraard heeft BerekenHet.nl ook een mening

Of u er op voor- of achteruit gaat in 2015 weet u dus pas eind 2015. En dan staan al direct de wijzigingen voor 2016 op de stoep. BerekenHet.nl acteert niet politiek, maar deze uitspraak durven wij aan: het belastingstelsel is volledig op hol geslagen. Zelfs de Belastingdienst heeft moeite met de implementatie van alle bijzonderheden die men in Den Haag weet te bedenken. Dit verontrustende gegeven is de bijl aan de wortel van de nog steeds hoge belastingmoraal van Nederlanders. Alleen een nieuw en sterk vereenvoudigd belastingstelsel kan soelaas bieden. In de tussentijd raden wij u aan nergens op te rekenen, maar uw netto-inkomen in 2015 wel te bérekenen met onze bruto-nettoloon berekening:

Bruto-nettoloon 2015 berekenen

En als u wilt weten hoe de heffingskortingen de belastingdruk voor u beïnvloeden:

Heffingskortingen en belastingdruk t/m 2017

Wij wensen u per saldo een financieel gezond 2015 toe!

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.