Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Kapitaalverzekering of woekerpolis26-07-2011

Kapitaalverzekering of Woekerpolis, eerlijk verdelen
Volgens wikipedia is een kapitaalverzekering ‘een vorm van levensverzekering waarbij de verzekeraar bij het in leven zijn van de verzekerde op de vooraf overeengekomen datum het verzekerde bedrag uitkeert’.

Simpel gezegd is een kapitaalverzekering eigenlijk niet meer dan sparen (of beleggen) binnen een verzekeringsproduct.

Kapitaalverzekeringen zijn terug te vinden in allerlei verzekeringsproducten, variërend van een studie- of uitvaartverzekering tot uw spaar- of beleggingshypotheek.

Omdat ze fiscaal aantrekkelijk waren hebben kapitaalverzekeringen in het verleden een grote vlucht genomen. Wij Nederlanders doen immers alles om minder belasting te hoeven betalen.

Inmiddels weten we dat niet wij, maar vooral de verzekeraars van dit fiscale voordeel geprofiteerd hebben. Sinds Tros Radar de term woekerpolis heeft geïntroduceerd, is het geen publiek geheim meer dat verzekeraars dit fiscale voordeel vooral gebruikt hebben om veel te dure producten aan ons te slijten.

Met verborgen kosten van 3% of hoger, bleef er weinig over van het rendement dat gemaakt werd in uw kapitaalverzekering en verdwenen vele tientallen procenten van het ingelegde geld in de zakken van de verzekeraars. De woekerpolisaffaire was een feit.

Maar het meest schokkende is misschien wel dat er, ondanks al deze negatieve publiciteit, rechtzaken en andere acties tegen de verzekeraars, eigenlijk weinig veranderd is.

Er kwam een Wabeke-norm, waarmee  alles opgelost zou zijn. Maar het tegendeel is waar. De Wabeke-norm heeft de verzekeraars zelfs een legitimatie gegeven om door te gaan met deze hoge kosten.

U zult dan ook zelf moeten handelen als u wilt voorkomen dat niet u, maar vooral uw bank of verzekeraar profiteert van uw spaargeld.

Wij kunnen u daar een klein beetje bij helpen met een aantal online berekeningen, waarna u hopelijk zelf uw conclusie kunt trekken: doorwoekeren of ontwoekeren?

Maar pas op: kapitaalverzekeringen zijn complexe materie (zie ook ons overzicht van de soorten kapitaalverzekering), laat u daarom – zeker als het om grotere bedragen gaat – altijd bijstaan door een goede onafhankelijke specialist.

Onze berekeningen die u op weg kunnen helpen bij uw keuze(s) zijn:

Licht aan het einde van de tunnel

Gelukkig zijn er wel zaken aan het veranderen. Banksparen is geïntroduceerd in 2008, en er zijn nieuwe aanbieders op de markt gekomen met transparante producten met lage kosten.

Voor banksparen geldt wel dat u nog steeds waakzaam moet zijn, zeker als u gaat beleggen, omdat er vaak nog hoge kosten verborgen zitten in de huisfondsen van veel banken. Wat goedkoop lijkt, wordt daardoor toch weer duur.

Transparante producten met lage kosten hebben in onze ogen de toekomst.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 29 rekentools voor Sparen & Beleggen.