Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Hypotheek maandlasten na rentewijziging of oversluiten26-10-2016

Hypotheek maandlasten na rentewijziging of oversluitenAls tijdens de looptijd van uw hypotheek de hypotheekrente wijzigt, bijvoorbeeld na afloop van de rentevastperiode of na oversluiten, wat zijn dan de nieuwe netto maandlasten? En hoe wijzigen deze in de toekomst en/of als u met pensioen gaat?

Veelgestelde vragen, waar niet vaak een goed antwoord op gegeven kan worden. Veel verder dan ‘een lagere rente heeft bij een spaarhypotheek geen zin’ komt men meestal niet. En hoe ontwikkelen de netto maandlasten van een annuïteitenhypotheek zich bij een andere rente? Dankzij twee nieuwe rekentools kan dit en nog meer nu wel berekend worden.

Maandlasten bij hypotheekrente wijziging

Er is een nieuwe rekentool voor het berekenen van de maandlasten bij een rentewijziging: 

Met deze rekentool kunt u de bruto én netto maandlasten berekenen:

  • gedurende de gehele looptijd van de hypotheek, 
  • bij een gewijzigde hypotheekrente, en/of 
  • met pensioen gaan, en
  • na oversluiten van uw hypotheek (zie verderop).

Deze berekening kan worden uitgevoerd voor alle gangbare hypotheekvormen: 

  • annuïtaire hypotheek;
  • lineaire hypotheek;
  • aflossingsvrije hypotheek;
  • (bank)spaarhypotheek, en 
  • BEW of beleggingshypotheek.

Ook als deze is samengesteld uit twee (verschillende) hypotheekdelen.

Eindelijk kunt u nu dus uitrekenen wat een rentewijziging voor uw (bank)spaarhypotheek betekent, ook als daarin een aflossingsvrij deel zit.

Of wat de netto maandlasten zijn van uw annuïteitenhypotheek als de hypotheekrente over 10 jaar van 2% stijgt naar 5% of hoger. Zijn de waarschuwingen daarvoor van de AFM terecht? Is een langere rentevastperiode toch verstandiger? Bereken het en trek zelf uw conclusies.

Hypotheek oversluiten

Als u, door de lage rente, overweegt om uw hypotheek over te sluiten kunt u deze rekentool ook goed gebruiken.

Bereken dan eerst wat de nieuwe netto maandlasten zijn bij de nieuwe hypotheekrente na het oversluiten.

Daar moeten dan nog wel de kosten voor het oversluiten bij in ogenschouw genomen worden. Deze kunt u berekenen met onze tweede nieuwe berekening:

Met deze tweede rekentool berekent u de totale kosten voor het oversluiten van uw hypotheek en wat de financiering hiervan u netto per maand gaat kosten. Flexibel, zoals u zelf wilt dat deze kosten verrekend worden.

Oversluiten kan dan interessant zijn als de berekende lagere netto maandlasten, na aftrek van de netto kosten per maand voor het oversluiten, een positief resultaat geven.

Met beide tools samen kunt u nu ook uitrekenen of oversluiten van een annuïteitenhypotheek of (bank)spaarhypotheek zinvol is of niet.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.