Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

BTW correctie auto v/d zaak per 1 juli 201115-07-2011

BTW correctie auto v/d zaak
Per 1 juli 2011 gelden andere BTW-regels als een ondernemer of werknemer een auto van de zaak ook privé gebruikt. De BTW correctie is vanaf dan gebaseerd op daadwerkelijk gebruik, of forfaitair 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM). 

Een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem heeft geleid tot deze aanpassing van de regels voor het privégebruik van een auto van de zaak. De rechtbank achtte de bestaande BTW correctie in strijd met de Europese BTW wetgeving. De uitspraak had tot gevolg dat er mogelijk geen BTW meer over het privégebruik van de auto van de zaak geheven kon worden. 

In de oude regels was er een BTW correctie van toepassing gebaseerd op de bijtelling van de auto van de zaak. De BTW correctie was 12% van de bijtelling. Omdat de bijtelling afhankelijk was van hoe schoon de auto was (25%, 20%, 14% of 0%) varieerde dus de BTW correctie.

Dit onderscheid in de BTW was volgens de rechtbank in Haarlem in strijd met de Europese BTW wetgeving. Zou de beslissing van de rechtbank in Haarlem gevolgd worden, dan zou de BTW correctie voor alle auto’s kunnen komen te vervallen. Uiteraard ongewenst volgens de staatssecretaris. 

Wat zijn de nieuwe BTW-regels per 1 juli 2011?

  • Het privégebruik zal worden belast naar het daadwerkelijke privégebruik van de auto.
  • Het woon-werkverkeer wordt conform de Europese Richtlijn over BTW gezien als privégebruik (voorheen was dat niet zo).
  • Geen onderscheid meer tussen privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers.
  • Er kan ook gekozen worden voor een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM).

Wat betekent dit voor u? 

Enkele rekenvoorbeelden: 

Catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM): € 25.000 met 25% bijtelling.

Oude situatie: 12% * 25% * € 25.000 = € 750 BTW correctie.

Nieuwe situatie: 2,7% * € 25.000 = € 675 BTW correctie.

U of uw baas gaat er dus € 75 op vooruit

Catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM): € 30.000 met 14% bijtelling.

Oude situatie: 12% * 14% * € 30.000 = € 504 BTW correctie.

Nieuwe situatie: 2,7% * € 30.000 = € 810 BTW correctie.

U of uw baas gaat er dus € 306 op achteruit

Bij ons kunt u berekenen wat de goedkoopste oplossing is voor u als ondernemer: auto van de zaak of in privé.
Deze berekening is aangepast aan de nieuwe regels en gebruikt de forfaitaire correctie van 2,7%.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 39 rekentools voor Ondernemen, ZZP-er & DGA.