Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Arbeidskorting en algemene heffingskorting15-02-2016

Naast de arbeidskorting is sinds 2014 ook de algemene heffingskorting (sterk) inkomensafhankelijk geworden. Omdat ze beide dalen bij hogere inkomens, werken deze heffingskortingen inkomensnivellerend. Hogere inkomens betalen hierdoor meer belasting.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen. Op dit moment zijn er nog zeven heffingskortingen: algemene heffingskorting, arbeidskorting, (alleenstaande) ouderenkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting en de werkbonus (voor bestaande gevallen).

Of u recht heeft op een bepaalde heffingskorting en hoe hoog die is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Het totaal aan heffingskortingen wordt in mindering gebracht op de door u te betalen belasting.

Arbeidskorting

Inkomensafhankelijke arbeidskortingU heeft recht op de arbeidskorting als u werkt (inkomsten heeft uit tegenwoordige arbeid). Ook als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, maar niet bij een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.

De hoogte van de arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Het gaat hierbij om uw arbeidsinkomen, wat bestaat uit inkomen uit loondienst, ondernemen, freelance of nevenwerkzaamheden, fooien, etc. Inclusief een eventuele auto van de zaak.

Bij een toenemend arbeidsinkomen stijgt de arbeidskorting eerst, dan is hij een tijdje maximaal en daarna daalt hij weer.

Als u in loondienst bent verwerkt uw werkgever de arbeidskorting in uw nettoloon. Als u daarnaast nog een ander inkomen heeft, dan kan dit de hoogte van de arbeidskorting beïnvloeden. Dit wordt rechtgetrokken bij uw belastingaangifte.

Bereken zelf uw arbeidskorting: arbeidskorting berekenen en zie tegelijk het inkomensafhankelijke verloop.

Algemene heffingskorting

Inkomensafhankelijke algemene heffingskortingIedereen heeft in principe recht op de algemene heffingskorting.

De hoogte van de algemene heffingskorting is sinds 2014 ook inkomensafhankelijk. Het gaat hier om het box 1 inkomen, het belastbaar inkomen uit werk en woning.

U krijgt minder algemene heffingskorting als u meer verdient. Vanaf 2016 zelfs tot nul voor hogere inkomens.

Ook deze heffingskorting wordt door uw werkgever verwerkt in uw nettoloon. Maar omdat andere inkomsten, hypotheekrenteaftrek en andere box 1 aftrekposten mede bepalend zijn voor uw box 1 inkomen, kunnen deze de algemene heffingskorting beïnvloeden. Ook hier wordt dat dan weer rechtgetrokken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Bereken zelf uw algemene heffingskorting: algemene heffingskorting berekenen en zie tegelijk het inkomensafhankelijke verloop.

Laag of geen inkomen

Als u een laag of geen inkomen heeft, kan het zijn dat u recht heeft op meer heffingskorting dan de belasting die u moet betalen. In dat geval kan het verschil onder bepaalde voorwaarden uitbetaald worden als u een fiscale partner heeft die voldoende belasting moet betalen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.