Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prinsjesdag 2013 - Belastingwet 2014 berekeningen23-09-2013

Prinsjesdag 2013 - Belastingwet 2014 berekeningenOp de derde dinsdag van september werd de Miljoenennota en het belastingplan 2014 gepresenteerd. Dit heeft geleid tot drie nieuwe rekentools op onze website.

Let op: deze berekeningen zijn gebaseerd op plannen en/of wetsvoorstellen. Ze kunnen dus nog wijzigen.

Kinderbijslag

In het ‘wetsvoorstel hervorming kindregelingen’ wordt de kinderbijslag voor elk kind gelijk, ongeacht de leeftijd. Er geldt hierbij een overgangstermijn van 3 jaar, 2014 t/m 2016. Ook wordt de kinderbijslag voorlopig niet meer geïndexeerd.

Met de rekentool kinderbijslag berekenen kun u zelf eenvoudig berekenen hoeveel kinderbijslag u wanneer ontvangt tijdens de gehele (nu bekende) periode dat u recht heeft op kinderbijslag.

De hervormingsplannen, het geleidelijk invoeren van een gelijke kinderbijslag voor elke leeftijd, zijn verwerkt in deze berekening.

Stamrechttegoed opnemen

Vanaf 1 januari 2014 mag een stamrechttegoed nu ook in één keer worden opgenomen. De verplichting dat stamrecht in periodieke termijnen uitgekeerd moet worden, komt te vervallen. Het maakt hierbij niet uit of het stamrecht in een stamrecht-BV, bij een bank of een verzekeraar is ondergebracht.

Uitkeringen uit uw stamrecht worden boven op uw inkomen in box 1 belast. Daarom is opname in één keer meestal geen voordelige oplossing, het wordt namelijk al snel maximaal belast.

Voor 2014 geldt dat als u uw stamrechttegoed in één keer opneemt, er maar 80% van het stamrecht tegoed belast wordt. Uw stamrechttegoed in één keer opnemen in 2014 kan daardoor wel een interessante optie zijn.

Let op: de korting geld alléén in 2014 en alléén als u het gehele stamrechttegoed in één keer opneemt.

Wat u netto overhoudt en wat de effectieve belastingdruk is bij het in één keer opnemen van uw stamrechttegoed kunt u zelf berekenen met de rekentool stamrechttegoed opnemen.

NB: deze berekening houdt rekening met de inkomensafhankelijke heffingskortingen vanaf 2014 (zie hieronder).

Heffingskortingen & belastingdruk t/m 2017

Heffingskortingen zijn kortingen die u krijgt op de te betalen belasting. Twee bekende heffingskortingen zijn de arbeidskorting voor elke werkende Nederlander en de algemene heffingskorting die iedereen krijgt die belasting betaaldt.

De arbeidskorting was al inkomensafhankelijk, maar wordt dit vanaf 2014 nog sterker. Lagere inkomens krijgen een hogere arbeidskorting, hogere inkomens een lagere. In 2017 krijgen inkomens vanaf ca. € 110.000 zelfs helemaal geen arbeidskorting meer. Modale inkomens gaan van € 1.723 arbeidskorting nu, naar ca. € 2.600 in 2017.

De algemene heffingskorting was t/m 2013 nog inkomensonafhankelijk, maar moet er nu ook aan geloven. Ook deze heffingskorting wordt nu inkomensafhankelijk. Iets hoger voor de minima, maar vooral (flink) lager voor de wat hogere inkomens, dalend tot nul vanaf een inkomen van ca. € 95.000. De minima gaan er een paar honderd euro op vooruit, modale inkomens krijgen een paar honderd euro minder korting.

Deze aanpassingen worden geleidelijk ingevoerd tussen 2014 en 2017.

De bruto-netto berekening wordt hiermee weer een stukje complexer en ondoorzichtiger. Extra inkomen, hypotheekrenteaftrek of een auto van de zaak doorrekenen is hierdoor nog complexer geworden. Niet meer 42 of 52%, nee,  veel inkomensveranderingen hebben nu ook direct gevolg voor deze twee heffingskortingen.

Gelukkig werken onze inkomen gerelateerde rekentools al met doorrekenen van het bruto-netto inkomen, inclusief deze heffingskortingen. 

Wel blijft het voor veel mensen lastig te begrijpen dat ze bijvoorbeeld effectief meer dan 42% bijtelling betalen voor hun auto van de zaak, terwijl hun inkomen ook met de auto binnen de 42% schijf blijft.

Dit komt omdat er door het hogere belastbare inkomen (vanwege de bijtelling) een lagere heffingskorting verkregen wordt.

Wat de laatste kabinetsplannen de komende jaren voor uw heffingskortingen en dus belastingdruk betekenen, kunt u zelf berekenen met de rekentool heffingskortingen & belastingdruk t/m 2017.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.