Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Prijsontwikkeling huizenprijzen06-08-2013

Huizenprijzen ontwikkeling sinds 1995Al jarenlang wordt door het CBS samen met het kadaster bijgehouden hoe de gemiddelde huizenprijzen zich ontwikkelen in Nederland.

Na jaren van een extreme stijging, zien we sinds 2008 een flinke daling van de huizenprijzen. 

Bij BerekenHet hebben we deze huizenprijzenindex (de Prijsindex Bestaande Koopwoningen, afgekort PBK) gebruikt voor een berekening waarmee snel en eenvoudig berekend kan worden hoeveel de waarde van een huis gestegen of gedaald is over een bepaalde periode, volgens deze index.

Huizenverkopers, makelaars en huizenkopers kunnen hiermee eenvoudig een vraagprijs ‘indexeren’ als een woning al een tijdje te koop staat, om op basis daarvan de prijsonderhandelingen in te gaan.

En mensen die overwegen hun huis te verkopen kunnen zelf uitrekenen wat hun woning nu ongeveer waard is, uitgaande van de koop van de woning, of eerdere verkoop van een gelijke woning in de buurt. 

Prijsindex Bestaande Koopwoningen referentiejaar 2010

Onze berekening gebruikt de in februari 2013 aangepaste PBK index van het CBS in samenwerking met het kadaster. De index is toen verbeterd. De PBK volgt vanaf dat moment de prijsontwikkeling van de gehele woningvoorraad en niet meer alleen van de woningen die in die periode verkocht zijn.

Huizenprijzen ontwikkeling sinds 2008 per woningtypeOmdat er tegenwoordig relatief weinig woningen verkocht worden, heeft men besloten de index alleen nog per kwartaal te publiceren. Maandelijkse publicatie zou daardoor een te grote onnauwkeurigheid geven.

De gegevens worden gepubliceerd voor heel Nederland, de vier regio’s Noord, Oost, West en Zuid, per provincie, en voor verschillende woningtypes, zoals appartementen, tussenwoningen en vrijstaande woningen.

De daling van de huizenprijzen van de laatste jaren verschilt per regio, en duurdere huizen (vrijstaande woningen) dalen sneller dan goedkopere woningen, ook relatief (in procenten).

Rekenen met de huizenprijzenindex PBK

Bij onze nieuwe berekening Woning waarde o.b.v. huizenprijzen ontwikkeling rekenen we met de nieuwe PBK van het CBS/kadaster.

Om het voor u gemakkelijker te maken, kunt u rekenen van een datum A naar een datum B. Is bijvoorbeeld de vraagprijs bekend op 1 april 2012 en wilt u weten wat de vraagprijs nu ongeveer zou moeten zijn, dan vult u de oude vraagprijs en datum in, samen met de datum nu.

De berekening neemt u al het verdere werk uit handen.

Omdat de huizenprijzen gegevens (uiteraard) altijd pas na afloop bekend zijn, maar u toch graag wilt rekenen tot en met nu of binnenkort, gebruiken we de laatste gepubliceerde gegevens ook voor de aansluitende periode daarna. Met andere woorden: we zetten de laatste trend door voor de huidige periode. Dit is natuurlijk niet meer dan een verwachting en we staan daarom in onze berekening maar beperkt vooruitkijken toe.

De berekening toont als resultaat de nieuwe waarde op basis van verschillende trends: landelijk, regionaal, provinciaal en indien ingevuld ook voor het betreffende type woning. Dit geeft een breed beeld van de trends.

Met behulp van de berekening kunt u dus snel en eenvoudig:

  • Een vraagprijs indexeren: wat zou de vraagprijs nu moeten zijn o.b.v. de vraagprijs toen het huis te koop werd gezet?
  • Een WOZ-waarde indexeren: wat zou de nieuwe WOZ-waarde ongeveer moeten zijn?
  • De waarde van een woning indexeren: wat is mijn huis nu ongeveer waard?

Met onze nieuwe berekening huizenprijzen ontwikkeling kan iedereen nu snel en eenvoudig zelf berekenen hoeveel de waarde van een huis gestegen of gedaald is volgens de gemiddelde cijfers van het CBS/kadaster.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.

Meer nieuws