Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Maximale hypotheek in 2015 verder omlaag17-11-2014

In 2015 gaat de maximale hypotheeklening voor iedereen verder omlaag. In gewone mensentaal: iedereen kan in 2015 minder hypotheek krijgen. Per inkomensgroep zijn er weliswaar verschillen, maar niemand ontkomt aan een daling. Gemiddeld genomen gaat de maximale hypotheeklening volgend jaar met duizenden euro’s omlaag. De nog steeds kwakkelende huizenmarkt krijgt opnieuw een tegenvaller.

Benieuwd? Bereken dan zelf uw maximale hypotheek in 2015.

Het Nibud verlaagt de financieringslasten

De verlaging is een gevolg van de aangepaste wettelijke normen. Deze zijn gebaseerd op de maximale financieringslasten. Het Nibud berekent jaarlijks welk deel van het inkomen iemand maximaal kan besteden aan zijn hypotheek. Dit jaar zijn deze percentages flink gedaald. Mensen moeten meer reserveren in 2015 voor onvoorziene uitgaven. Hierdoor daalt voor alle Nederlanders de maximale hypotheekruimte in 2015.

Het loan-to-value percentage daalt opnieuw met 1%

De maximaal toegestane verhouding tussen de woningwaarde en hypotheek (loan-to-value percentage) daalt verder. Concreet? In 2014 mag een hypotheek nog 104% van de woningwaarde bedragen. In 2015 daalt dat maximum naar 103%. Om u een idee te geven: voor de crisis kwam het voor dat men tot boven 115% leende. De komende jaren daalt de maximaal toegestane verhouding tussen de woningwaarde en hypotheek tot 100% in 2018. 

De verschillen per inkomensgroep

Maximale hypotheek verder omlaag in 2015We zeiden het al: iedereen kan in 2015 minder hypotheek krijgen. Maar uw inkomen bepaalt hoevéél minder. Heeft u met uw partner samen een modaal inkomen? Dan kunt u in 2015 tot 9% minder lenen, de middengroep 2% minder en hoge inkomens 5% minder.
 
De allerlaagste inkomens kunnen zelfs het meest minder lenen, maar voor hen is en blijft de huizenmarkt buiten bereik. Immers, huizen van onder de ton zijn er niet of nauwelijks. Of vereisen zoveel renovatie dat de woonkosten sowieso onhaalbaar worden voor deze groep.

Sommigen profiteren van minder minder

De overheid heeft ook een aantal verrassingen in petto voor 2015 in relatie tot de hypotheek. Alleenstaanden met een inkomen tussen de € 19.500 en 30.000 kunnen wat meer lenen dan één kostwinner in een gezin met hetzelfde inkomen. En € 9.000 extra hypotheek wordt in 2015 mogelijk voor een energiezuinige woning met minimaal een A++ energielabel. Voor een energieneutrale ‘NulopdeMeter’ woning is in 2015 € 25.000 extra hypotheek beschikbaar tegen € 13.500 in 2014.

Uiteraard heeft BerekenHet.nl een mening

De overheid bepaalt sinds 2013 de regels voor de maximale hypotheek en voert nu wederom nieuwe regels in. Het aloude gevaar van Haagse regeldruk en een onnavolgbare complexiteit liggen op de loer. Het is niet onlogisch dat een alleenstaande meer kan lenen dan een eenverdiener die een gezin moet onderhouden. Maar waarom dan alleen als hij tussen de € 19.500 en 30.000 verdient? En hoeveel ‘NulopdeMeter’ woningen zijn er eigenlijk zodat dit aantal een speciale uitzondering rechtvaardigt? Gaan we volgend jaar ook kijken naar het aantal kinderen, of het feit dat het huis een tuin op het zuiden heeft? Jarenlang voldeed het financieringslastenpercentage van het Nibud om verstandig een maximale hypotheek te kunnen vaststellen. Waarom moeten er nu dan allerlei uitzonderingen en uitbreidingen komen? Dat zou de wetgever zich eens kunnen afvragen.

Direct uitsluitsel over uw persoonlijke situatie

Wilt u weten wat deze ontwikkelingen voor u persoonlijk betekenen? Bereken dan zelf wat voor u de maximale hypotheek in 2015 wordt.  

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.