Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

BerekenHet.nl is klaar voor 2012!22-12-2011

klaar voor 2012Alle berekeningen op BerekenHet.nl zijn aangepast voor 2012. De nieuwe normen en fiscale cijfers voor 2012 zijn verwerkt in de berekeningen en alle wetswijzigingen zijn doorgevoerd. BerekenHet.nl is helemaal klaar voor 2012*.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2012?

Sparen en Beleggen

De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen is vervallen. Als gevolg daarvan betalen ouders met kinderen eerder belasting over hun box 3 vermogen.

Nieuw is ons altijd actuele overzicht van de hoogste spaarrentes in Nederland.

Wonen en Hypotheek

Er gelden nieuwe normen voor het berekenen van de maximale hypotheek, de waarde van uw inboedel en de herbouwwaarde van een woning.

Fiscaal is onder andere het eigenwoningforfait toegenomen, wat minder hypotheekrenteaftrek voor de meeste woningbezitters tot gevolg heeft.

Werk en Inkomen

De loonberekeningen zijn aangepast. Onder de motorkap hebben we nu een professionele koppeling met RAET voor de berekeningen.
Begin 2012 zullen we de berekeningen nog wat verder uitbreiden.

De spaarloonregeling stopt voor iedereen, de levensloopregeling voor de meeste mensen en in 2013 kunnen we gaan vitaliteitssparen. 
Onze berekening ‘spaarloon of levensloopsparen’ is daarom vervangen door ‘levensloopsparen of sparen in box 3’, die handig is voor de mensen die nog wel door kunnen gaan met levensloopsparen.

Daarnaast zijn er veel andere fiscale wijzigingen doorgevoerd.

Schenken en Erven

Geven aan goede doelen is fiscaal aantrekkelijker geworden, vooral voor bedrijven. Daarnaast ondersteunen onze berekeningen nu ook de (tijdelijke) speciale regels voor extra belastingaftrek bij giften aan culturele goede doelen.

De vrijstellingen en tarieven voor schenk- en erfbelasting zijn door de overheid eenmalig voor 2012 niet aangepast, behalve dat de eerste belastingschaal wat kleiner is geworden. 

Ondernemen en DGA’s

Bij de berekeningen voor ondernemers en DGA’s zijn alle fiscale wijzigingen doorgevoerd. Zo is de zelfstandigenaftrek vanaf 2012 een vast bedrag en niet meer afhankelijk van de winst.

Ook voor ondernemers hebben we nu een overzicht met de hoogste zakelijke spaarrentes in Nederland.

Ook in 2012 kunt u alles dus zelf berekenen op BerekenHet.nl.

* Begin 2012 worden onze juridische berekeningen (alimentatie en gesubsidieerde rechtsbijstand) bijgewerkt nadat de wijzigingen daarvoor bekend zijn gemaakt door de betreffende instanties. Dan worden ook de laatste inflatiecijfers van het CBS toegevoegd aan onze berekeningen.