Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Hypotheekrenteaftrek - nu en in de toekomst23-02-2012

HypotheekrenteaftrekBij de komende bezuinigingen zal er waarschijnlijk ook aan de hypotheekrenteaftrek geknibbeld gaan worden.

Ondanks dat het ‘H-woord’ voor een aantal politieke partijen een heilig huisje lijkt te zijn, is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat er meer beperkingen voor de hypotheekrenteaftrek gaan komen. 

Herstructurering van alle fiscale regels rond de eigen woning leidt nu hopelijk tot een fundamentele oplossing, in plaats van nieuwe verkapte hypotheekrenteaftrek beperkingen zoals we die in het verleden ook gehad hebben. De maximale aftrek van 30 jaar en de ‘wet Hillen’ zijn twee voorbeelden hiervan.

Bij BerekenHet hebben we de laatste jaren vooral uitzonderingen op uitzonderingen ingebouwd in onze fiscale hypotheek berekeningen. Daarom zou het ook voor ons fijn zijn als er eens structureel ‘opgeschoond’ zou worden.

Wij hebben voorafgaande aan de nieuwe hypotheekrenteaftrek beperking(en) een nieuwe berekening online gezet. U kunt hier zelf uw hypotheekrenteaftrek berekenen over de periode dat uw hypotheek nog loopt.

U ziet dan de gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek bij tussentijds aflossen in een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. En ook wijzigt de aftrek als u met pensioen gaat terwijl uw hypotheek nog loopt. Alles volgens de huidige fiscale regels.

Als er bij de komende bezuinigingen nieuwe beperkingen bij komen – fundamenteel of verkapt – dan zullen we deze uiteraard zo snel mogelijk toevoegen aan onze berekeningen.

Naar een duurzame financiering van de woningmarkt

Er rouleren verschillende voorstellen voor afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De meeste politieke partijen hebben er een, en recent is daar het zes stappenplan van een groep Nederlandse economen aan toegevoegd.

Deze economen kiezen voor gefaseerd maximaliseren van het aftrektarief. De eerste vijf jaar (vanaf 2015) wordt de maximale aftrek jaarlijks beperkt met 2%, daarna jaarlijks met 1% totdat de aftrek maximaal 30% is, het box 3 tarief. De eigen woning kan daarna naar box 3 verplaatst worden.

Ter compensatie van de beperking komen er dan andere fiscale maatregelen.

Het mooie van dit voorstel is dat het een oplossing is die op termijn zorgt voor ‘opschonen’ van de fiscale regels rond de eigen woning. Ook de eigen woning is eigenlijk gewoon bezit dat thuis hoort in box 3. Dit geldt ook voor de hypotheek (eigenwoningschuld), wat dan een lening op bezit in box 3 is.

Het gevolg van deze oplossing is dat het ontmoedigd wordt om zo veel mogelijk te lenen voor een eigen woning en het vooral niet aflossen hiervan. Het fiscale voordeel hiervan verdwijnt.

Eigen woning bezit wordt normaal bezit, net als spaargeld en andere beleggingen. Makkelijker maken kan dus wel …

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.