Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Hypotheek middeninkomens tot 6% duurder08-11-2012

Hypotheek in 2014 voor middeninkomens bijna 6% duurderWijziging 12-11-2012Na aanpassen van het regeerakkoord is de maatregel van de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel. Hierdoor zullen belastingtarieven in de 2e en 3e schaal niet meer dalen.

Hierdoor zal er ook geen extra stijging (tot 6%) van de hypotheekkosten meer optreden voor de middeninkomens.

Wel zal door verlengen van de 3e belastingschijf de hypotheekrenteaftrek die nu net in de hoogste belastingschijf valt van 52% naar 42% omlaag gaan doordat deze straks in de 3e schijf terecht komt.

Een hypotheek wordt in 2014 voor de middeninkomens tot 6% duurder. Dit is
een gevolg van het dalen van de middelste belastingtarieven ter compensatie van
de inkomensafhankelijke zorgpremie.


In de plannen van het nieuwe kabinet-Rutte II, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, wordt voor de hoogste inkomens de hypotheekrenteaftrek in kleine stapjes verlaagd. Vanaf 2014 wordt de renteaftrek in de hoogste belastingschaal van 52% verlaagd met 0,5% per jaar. 


Dit betekent voor deze groep mensen een geleidelijke stijging van de kosten voor hun hypotheek met ca. 1% per jaar. Er mag immers steeds iets minder hypotheekrente worden afgetrokken.


Het gaat hier om de hoogste inkomens, vanaf ca. € 56.000.


Voor de groep mensen met een inkomen daaronder is de situatie echter veel zorgelijker. Doordat – ter compensatie van de nieuwe inkomensafhankelijke zorgpremie – de belastingtarieven van de 2e en 3e schijf (nu 42%) in 2014 met ruim 4% dalen, hebben deze mensen in 2014 ineens 4% minder belastingaftrek voor hun hypotheekrente.


Dit betekent dat voor deze inkomens de rentelasten met bijna 6% kunnen stijgen op 1 januari 2014!


Iemand met een hypotheek van € 230.000, een rente van 5% en een inkomen van € 50.000 (1,5 x modaal) gaat straks ca. € 420 per jaar extra betalen voor zijn hypotheek, een stijging van 5,7%.


Mensen die het dubbele verdienen, gaan dan maar € 50 per jaar extra betalen, een stijging van 0,8%.


Deze op het eerste gezicht wat vreemde lastenverzwaring voor woningbezitters is dus ook een gevolg van de nieuwe inkomensafhankelijke zorgpremie. De compensatie daarvan zorgt ineens voor flink minder hypotheekrenteaftrek voor mensen met de top van hun inkomen in de middelste twee belastingschalen.

Bereken zelf wat dit voor u betekent:

Hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 berekenen

Naast deze berekening zijn er op BerekenHet.nl nog meer nieuwe of bijgewerkte berekeningen te vinden die een goed beeld geven van de gevolgen van het regeerakkoord voor woningbezitters:

Maximale hypotheek in 2013

En tot slot is de maximale hypotheek nu ook al te berekenen voor 2013. Starters kunnen duidelijk minder lenen dan in 2012:

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.