Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Fiscale Spaarregelingen voor 2012 en later13-12-2011

fiscale spaarregelingen voor 2012 en laterIn 2012 worden de levensloopregeling en het spaarloon afgeschaft om plaats te maken voor het nieuwe vitaliteitssparen in 2013.

Het spaarloon wordt afgeschaft voor iedereen, maar de levensloopregeling blijft bestaan voor mensen die voor 1 januari 2012 minimaal € 3.000 op hun levenslooprekening hebben staan.

2012 wordt een overgangsjaar. Het spaarloon mag opgenomen worden en er zal in dit jaar meer duidelijk worden over het nieuwe vitaliteitssparen.

Update: Eind 2012 is besloten dat het vitaliteitssparen niet doorgaat.

Spaarloon

Voor het spaarloon is het doek nu echt gevallen. De spaarloonregeling verdwijnt helemaal.

Deelnemers kunnen vanaf 2012 het geld vrij van hun spaarloonregeling afhalen.

Let op: het kan verstandig zijn het geld rustig op uw spaarloonrekening te laten staan, zolang de rente daarop niet te laag is. U betaalt namelijk geen vermogensrendementsheffing over uw spaarloon.

Levensloop

De levensloopregeling wordt vanaf 2012 alleen nog open gehouden voor deelnemers die voor die tijd minimaal € 3.000 hebben gespaard (inclusief rente) binnen de regeling.

Levensloopspaarders mogen in 2013 hun spaartegoed onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen, maar zullen daartoe niet verplicht worden.

Deelnemers die minder dan € 3.000 gespaard hebben, kunnen het tegoed in 2012 of in 2013 opnemen voor verlof, of dit in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. 

Let op: is uw levensloop tegoed op 31 december 2013 niet opgenomen of niet overgezet in vitaliteitssparen, dan wordt het tegoed op 31 december 2013 uitgekeerd als loon, dus wordt dit opnieuw belast in box 1.

Vanaf 2012 bouwen levensloopspaarders geen levensloopverlofkorting meer op. Dit is een belastingkorting bij opname van uw levenslooptegoed voor verlof. De voor die tijd opgebouwde rechten blijven bestaan en kunnen worden verzilverd bij opname van verlof.

NB: Het is niet mogelijk om naast levensloopsparen ook deel te nemen aan vitaliteitssparen.

Levensloopsparen of sparen in box 3 – bereken het verschil.

Vitaliteitssparen

Update: Eind 2012 is besloten dat het vitaliteitssparen niet doorgaat.

Vanaf 2013 zal er een nieuwe spaarvorm zijn, genaamd ‘vitaliteitssparen’, als plaatsvervanger van het spaarloon en de levensloopregeling. Een exacte invulling van de regeling zal in 2012 plaatsvinden, waarna de regeling per 2013 zal ingaan.

Het volgende is nu – in grote lijnen – bekend van het vitaliteitssparen: 

  • De stortingen zijn aftrekbaar in box 1, opnames worden belast in box 1.
  • Het gespaarde vermogen is niet belast in box 3.
  • De maximale jaarlijkse inleg is € 5.000.
  • Er mag maximaal € 20.000 opgebouwd worden met vitaliteitssparen.
  • Na opname van vitaliteitsspaartegoed mag er opnieuw gespaard worden tot bovengenoemde maxima.
  • Opnames mogen vrij besteed worden, bijvoorbeeld aan (deeltijd)pensioen, zorgverlof, studie of scholing.
  • U kiest zelf wanneer en hoeveel geld u opneemt, tot het jaar waarin u 62 jaar wordt. Vanaf dat moment mag u maximaal € 10.000 per jaar opnemen.
  • U moet al uw vitaliteitsspaartegoed opgenomen hebben voordat u 65 jaar (AOW-leeftijd) wordt.
  • De regeling is toegankelijk voor iedereen met inkomen uit arbeid, dus naast werknemers ook voor ondernemers, zzp-ers, etc.

Medio 2012 zal BerekenHet.nl uitgebreid worden met een of meer berekeningen voor vitaliteitssparen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 59 rekentools voor Werk, Inkomen & Ontslag.