Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Annuïteitenhypotheek verplicht vanaf 201307-05-2012

Annuïteitenhypotheek verplicht vanaf 2013De annuïteitenhypotheek is weer helemaal terug in de belangstelling sinds de discussie over de hypotheekrenteaftrek en het ‘Stabiliteitsprogramma 2012’, overeengekomen op 26 april door de ‘Kunduzcoalitie’ (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie).

Het Stabiliteitsprogramma 2012 vermeldt: ‘Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek.’

Hieruit lezen we dat er alleen nog maar hypotheekrenteaftrek verkregen kan worden op een hypotheek waarbij annuïtair wordt afgelost.

De hypotheekrenteaftrek wordt dus niet beperkt tot maximaal de aftrek van een annuïteitenhypotheek. Wordt er niet annuïtair afgelost, dan is er geen aftrek meer mogelijk. Aflossen gedurende de looptijd wordt daarmee tevens een noodzaak.

Nu is de annuïteitenhypotheek geen slechte hypotheek t.o.v. een woekerpolis. Maar nu we tegenwoordig vooral bankspaarhypotheken afsluiten, is dit financieel toch wel een flinke stap terug.

Hoeveel? Dat kunt u nu zelf precies berekenen met onze nieuwe berekening: annuïteitenhypotheek versus bankspaarhypotheek.

In deze berekening kunt u de netto maandlasten van beide hypotheken vergelijken en zien wat een annuïteitenhypotheek meer kost.
Er kan met een verschillende rente gerekend worden, omdat de rente van een bankspaarhypotheek meestal iets hoger is dan die van een annuïteitenhypotheek. Het eigenwoningforfait wordt meegenomen in de berekening en de hypotheekrenteaftrek wordt ook correct berekend als deze over meerdere box 1 belastingschalen heen gaat. Dit laatste is vooral van belang als u met uw inkomen toevallig net boven een van de schalen zit.

De bankspaarhypotheek is vooral een combinatie van veel goeds: zekerheid door een gegarandeerde aflossing, minimale kosten én maximale fiscale aftrekbaarheid. De annuïteitenhypotheek scoort beduidend lager betreffende het laatste: de hypotheekrenteaftrek.

NB: bedenk wel dat de pijn iets minder is dan dat de cijfers laten zien, omdat het fiscale nadeel verder in de toekomst toeneemt terwijl op dat moment geld wel minder waard wordt door de inflatie. 

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Bent u (straks) nog een van de gelukkige bezitters van een ‘oude hypotheek’, dan kunt u bij ons ook uw hypotheekrenteaftrek berekenen bij andere hypotheekvormen, of een combinatie van twee hypotheken.

Gebruik daarvoor onze hypotheekrenteaftrek berekening.

Hierin zijn ook de gevolgen te zien van pensionering en het niet (tijdig) aflossen van uw hypotheek. Na 30 jaar (na 2001) vervalt de hypotheekrenteaftrek immers voor iedereen.

Zelf berekenen

Er zijn in totaal 68 rekentools voor Hypotheek & Wonen.