Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
273 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Betaald ouderschapsverlof - wat kost dat netto?

Wat anderen vinden:

 

Beoordeling: 8.2/10 (9x)

Wat kost ouderschapsverlof u netto?
Hoeveel gaat u er netto op achteruit bij ouderschapsverlof?

Betaald ouderschapsverlof - wat kost dat netto?

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen.

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is in principe onbetaald, tenzij dit binnen het bedrijf of cao anders is geregeld.

Daarvan kan maximaal 9 weken betaald verlof zijn, met een uitkering van het UWV. Mits opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind (ook als het kind voor 2 augustus 2022 geboren is).

De betaald ouderschapsverlof regeling in het kort:

 • Maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof in het 1e levensjaar van een kind.
 • Dit geldt voor werkende ouders (werknemer of zelfstandig).
 • Ook bij adoptie- of pleegouderschap voor kinderen onder de 8 jaar.

De vergoeding is bruto 70% van uw inkomen (tot het maximum dagloon, WML voor zelfstandigen). U levert dus geld in, maar netto scheelt het vaak (veel) minder dan 30%.
Hoeveel? Bereken dat met onderstaande rekentool.

 

Bruto jaarinkomen uit werk of uitkering(en), inclusief vakantiegeld, eventuele 13e maand, eindejaarsuitkering, bonus, etc.
Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen.

Kies 'ja' als u in loondienst werkt, u bent dan verzekerd voor de Ziektewet (ZW-verzekerd).
Bent u zelfstandige of freelancer? Dan bent u niet verplicht verzekerd voor de Ziektewet, maar kunt u wel hiervoor vrijwillig verzekerd zijn.
 
NB Als u niet verzekerd bent voor de Ziektewet, is de hoogte van de ouderschapsverlof uitkering gebaseerd op het WML (minimumloon) in plaats van op uw dagloon.

Als u het laatste jaar gewerkt heeft bij dezelfde werkgever en er geen bijzonderheden zijn, kunt u dit veld leeg laten. We gaan er dan vanuit dat uw sv-loon gelijk is aan uw bruto inkomen.
 
Het sv-loon is het loon waarover belastingen en sociale premies worden betaald. Dit kunt u vinden op uw loonstrook of jaaropgave. Het wordt ook wel svw-loon, loon voor loonheffing, loon voor LH, loon loonbelasting of heffingsloon genoemd.
 
Als u dit niet weet, kunt u met de  - knop het sv-jaarloon berekenen.

Betaald ouderschapsverlof kan opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind, vanaf 2 augustus 2022.

weken

Als u in dit jaar ook nog onbetaald ouderschapsverlof opneemt, wordt in de berekening ook meegenomen hoeveel u dit netto extra kost.
In totaal kan er 26 weken ouderschapsverlof opgenomen worden, dus 9 weken betaald + 17 weken onbetaald. Het onbetaalde ouderschapsverlof moet opgenomen worden in de eerste acht jaar na de geboorte van het kind.

Heeft u een auto van de zaak?

Heeft u een auto en/of fiets van de zaak?

Gaat het om een elektrische auto?
Bij een elektrische auto geldt er (van 2019 t/m 2025) een lage bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. Voor het deel van de cataloguswaarde daarboven geldt als bijtelling het standaard (hoge) tarief.

%

Van 2017 t/m 2025 zijn de bijtellingspercentages:

 • Elektrische auto (EV):
  • 2017 en 2018 – 4%.
  • 2019 t/m 2025 – kies hierboven 'ja' bij 'Elektrische auto (EV)' en zie dan de tabel bij 'Lage bijtellingspercentage'.
  • vanaf 2026 – 22%.
 • Auto's (deels) op benzine, diesel of LPG – 22%, het normale bijtellingspercentage.
 • Youngtimers – 17% als er geen CO2-uitstoot is, anders 35%
 • Waterstofauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).
 • Zonnecelauto – Kies en zie 'Elektrische auto (EV)', maar dan zonder cap (begrenzing).

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

%
 tot

Voor elektrische auto's geldt er vanaf 2019 een lagere bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde, zie onderstaande tabel. In 2014 t/m 2018 was de bijtelling 4%.
Voor een waterstof- of zonnecelauto gelden dezelfde percentages, maar dan zonder cap (tot € ...).
 

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar20192020202120222023202420252026
Bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Tot (cap) €50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000 n.v.t.
Daarboven22%22%22%22%22%22%22%22%

NB Een verlaagd bijtellingspercentage geldt voor 5 jaar, beginnende op de 1e dag van de maand na de eerste toelating. Daarna geldt het normale bijtellingstarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet: 22% vanaf 2017 en 25% daarvoor.

De fiscale waarde komt meestal overeen met de oorspronkelijke cataloguswaarde. Maar denk aan de regels voor het vaststellen hiervan betreffende accessoires en oude auto's.

Rijdt u per jaar aantoonbaar minder dan 500 kilometers privé met deze auto, dan heeft u geen bijtelling. Vul dan 0 in.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor privé gebruik van de auto van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

per jaar

De eigen bijdrage die u per jaar betaalt voor de fiets van de zaak. Deze bijdrage gaat van de bijtelling af.

* Invoer is nodig voor de berekening

Meer berekenen

Er zijn in totaal 12 rekentools voor Gezin & Relatie.