Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Belastingtarieven voor 2024

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2024.
Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetswijzigingen voor 2024.

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 75.518 36,97% € 27.919
2 € 75.519 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 38.098 19,07% € 7.265
2 € 38.099 € 75.518 36,97% € 21.099
3 € 75.519 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 40.021 19,07% € 7.632
2 € 40.022 € 75.518 36,97% € 20.755
3 € 75.519 49,50%

Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 36,97%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 36,97%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,10% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,20% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,25% van de WOZ-waarde
t/m € 1.310.000 0,35% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.310.001 € 4.585 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.310.000

Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)

De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 80%.

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 10,4%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 10,4%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 13,31% 13,31%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 3.750 € 1.875
Startersaftrek € 2.123 € 1.062

De FOR (oudedagsreserve voor ondernemers) is per 2023 afgeschaft.

Belastingtarieven box 2

Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.

  Uitgekeerd dividend  
Schijf Vanaf T/m Tarief
1 € 1 € 67.000 24,5%
2 € 67.001 33,0%

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Het belastingtarief is 36%

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 57.000.

Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.

Voorlopige percentages ¹ Forfaitair rendement Effectieve belasting
Bank- en spaartegoeden (sparen) 1,03% 0,3708%
Overig bezit (beleggen) 6,04% 2,1744%
Schulden boven € 3.700 -2,47% -0,8892%
  1. Deze percentages zijn nog niet definitief. De definitieve percentages worden pas in februari 2025 vastgesteld.

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.658 € 795.156
Kind of pleegkind € 6.633 € 25.187
Kind met ziekte of handicap € 6.633 € 75.546
Kleinkind € 2.658 € 25.187
Ouder € 2.658 € 59.643
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.658 € 2.658

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 66.268
Kind of pleegkind Anders € 31.813

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 152.367 Vanaf € 152.368
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 19,0%
vanaf € 200.001 25,8%

Extra informatie