Zelf alles online berekenen

Al 21 jaar informatief en onafhankelijk.
242 rekentools en ruim 22.000.000 berekeningen per jaar.
Prinsjesdag • Belastingplan 2022 verwerkt

Belastingtarieven voor 2022

Hieronder vindt u verschillende voorlopige belastingtarieven voor 2022.
Dit zijn de tarieven uit het Belastingplan 2022 zoals ze bekendgemaakt zijn op Prinsjesdag 2021.

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 69.398 37,07% € 25.725
2 € 69.399 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 35.472 19,17% € 6.800
2 € 35.473 € 69.398 37,07% € 19.376
3 € 69.399 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 36.409 19,17% € 6.979
2 € 36.410 € 69.398 37,07% € 19.208
3 € 69.399 49,50%

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 40,0%

Het maximale aftrektarief (voor bepaalde andere aftrekposten) is 40,0%

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14% 14%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 6.310 € 3.155
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,44%
Oudedagsreserve maximaal € 9.395

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 26,90%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.650.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
31% Belasting
Schijf Vanaf T/m -0,01% 5,53% Effectief
1 € 1 € 50.650 67% 33% 1,82% 0,56%
2 € 50.651 € 962.350 21% 79% 4,37% 1,35%
3 € 962.351 0% 100% 5,53% 1,71%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.273 € 680.645
Kind of pleegkind € 5.677 € 21.559
Kind met ziekte of handicap € 5.677 € 64.666
Kleinkind € 2.273 € 21.559
Ouder € 2.273 € 51.052
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.273 € 2.273

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 106.671
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 56.724
Kind of pleegkind Anders € 27.230

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 130.424 Vanaf € 130.425
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 395.000 15,0%
vanaf € 395.001 25,0%

Extra informatie