Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
289 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Belastingtarieven voor 2022

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2022.
Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2022.

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 69.398 37,07% € 25.725
2 € 69.399 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 35.472 19,17% € 6.800
2 € 35.473 € 69.398 37,07% € 19.376
3 € 69.399 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 36.409 19,17% € 6.979
2 € 36.410 € 69.398 37,07% € 19.208
3 € 69.399 49,50%

Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 40,00%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 40,00%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,15% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,25% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,35% van de WOZ-waarde
t/m € 1.130.000 0,45% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.130.001 € 5.085 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.130.000

Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)

De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 86,667%.

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 8%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 8%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14,00% 14,00%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 6.310 € 3.155
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,44%
Oudedagsreserve maximaal € 9.632

Belastingtarieven box 2

Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.

Het belastingtarief is 26,90%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Het belastingtarief is 31%

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.650.

Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
31% Belasting
Schijf Vanaf T/m -0,01% 5,53% Effectief
1 € 1 € 50.650 67% 33% 1,82% 0,56%
2 € 50.651 € 962.350 21% 79% 4,37% 1,35%
3 € 962.351 0% 100% 5,53% 1,71%

Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.

Percentages Forfaitair rendement Effectieve belasting
Bank- en spaartegoeden (sparen) 0,00% 0,0000%
Overig bezit (beleggen) 5,53% 1,7143%
Schulden boven € 3.200 -2,28% -0,7068%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.274 € 680.645
Kind of pleegkind € 5.677 € 21.559
Kind met ziekte of handicap € 5.677 € 64.666
Kleinkind € 2.274 € 21.559
Ouder € 2.274 € 51.053
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.274 € 2.274

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 106.671
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 56.724
Kind of pleegkind Anders € 27.231

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 130.424 Vanaf € 130.425
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 395.000 15,0%
vanaf € 395.001 25,8%

Extra informatie