Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
284 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Belastingtarieven voor 2021

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2021.
Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2021.

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 68.507 37,10% € 25.416
2 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 35.129 19,20% € 6.745
2 € 35.130 € 68.507 37,10% € 19.128
3 € 68.508 49,50%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 35.941 19,20% € 6.900
2 € 35.942 € 68.507 37,10% € 18.982
3 € 68.508 49,50%

Het maximale aftrektarief, voor de meeste aftrekposten, is 43,00%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 43,00%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,20% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,30% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,40% van de WOZ-waarde
t/m € 1.110.000 0,50% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.110.001 € 5.550 + 2,35% van de WOZ-waarde > € 1.110.000

Aftrek 'geen of kleine eigenwoningschuld' (Wet Hillen)

De aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld 90%.

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een eigen woning is 2%.
Voor starters is dit, onder voorwaarden, 0%.
Voor beleggingspanden is dit 8%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 8%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14,00% 14,00%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 6.670 € 3.335
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,44%
Oudedagsreserve maximaal € 9.395

Belastingtarieven box 2

Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.

Het belastingtarief is 26,90%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Het belastingtarief is 31%

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 50.000.

Oude berekeningsmethode (oude wetgeving)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
31% Belasting
Schijf Vanaf T/m 0,03% 5,69% Effectief
1 € 1 € 50.000 67% 33% 1,90% 0,59%
2 € 50.001 € 950.000 21% 79% 4,50% 1,40%
3 € 950.001 0% 100% 5,69% 1,76%

Nieuwe berekeningsmethode (spaarvariant)

Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per 'soort vermogen' belast met onderstaande forfaitaire percentages.

Percentages Forfaitair rendement Effectieve belasting
Bank- en spaartegoeden (sparen) 0,01% 0,0031%
Overig bezit (beleggen) 5,69% 1,7639%
Schulden boven € 3.200 -2,46% -0,7626%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling *
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 3.244 € 671.910
Kind of pleegkind € 6.604 € 21.282
Kind met ziekte of handicap € 6.604 € 63.836
Kleinkind € 3.244 € 21.282
Ouder € 3.244 € 50.397
Overig (waaronder een broer of zus) € 3.244 € 2.244

* Deze vrijstelling schenkbelasting is inclusief de tijdelijke € 1.000 'corona-verhoging' in 2021.

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 105.302
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 55.996
Kind of pleegkind Anders € 26.881

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 128.750 Vanaf € 128.751
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 245.000 15,0%
vanaf € 245.001 25,0%

Extra informatie