Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Belastingtarieven voor 2019

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2019.
Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2019.

 

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 20.384 36,65% € 7.470
2 € 20.385 € 68.507 38,10% € 25.804
3 € 68.508 51,75%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 20.384 18,75% € 3.822
2 € 20.385 € 34.300 20,20% € 6.633
3 € 34.301 € 68.507 38,10% € 19.665
4 € 68.508 51,75%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 20.384 18,75% € 3.822
2 € 20.385 € 34.817 20,20% € 6.737
3 € 34.818 € 68.507 38,10% € 19.573
4 € 68.508 51,75%

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 49,0%

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14% 14%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,44%
Oudedagsreserve maximaal € 8.999

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.360.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 0,13% 5,59% Effectief
1 € 1 € 71.650 67% 33% 1,93% 0,58%
2 € 71.651 € 989.736 21% 79% 4,44% 1,33%
3 € 989.737 0% 100% 5,59% 1,68%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.173 € 650.913
Kind of pleegkind € 5.428 € 20.616
Kind met ziekte of handicap € 5.428 € 61.840
Kleinkind € 2.173 € 20.616
Ouder € 2.173 € 48.821
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.173 € 2.173

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 102.010
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 54.246
Kind of pleegkind Anders € 26.040

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 124.726 Vanaf € 124.727
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 19,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie