Zelf alles online berekenen

Al 18 jaar, met 203 rekentools en ruim 15.500.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2018

Belastingtarieven voor 2019

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2019.
Deze zijn gebaseerd op de Belastingplannen voor 2019, zoals deze op Prinsjesdag 2018 zijn gepresenteerd. De Belastingwetten moeten nog behandeld en goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Dit gebeurt eind december.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 20.384 36,65% € 7.470
2 € 20.385 € 68.507 38,10% € 25.804
3 € 68.508 51,75%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 20.384 18,75% € 3.822
2 € 20.385 € 34.300 20,20% € 6.633
3 € 34.301 € 68.507 38,10% € 19.665
4 € 68.508 51,75%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 20.384 18,75% € 3.822
2 € 20.385 € 34.817 20,20% € 6.737
3 € 34.818 € 68.507 38,10% € 19.573
4 € 68.508 51,75%

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.360.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

  Forfaitaire Opbouw Forfaitair
Rendement
30% Belasting
Schijf Vanaf T/m 0,13% 5,60% Effectief
1 € 1 € 71.650 67% 33% 1,94% 0,58%
2 € 71.651 € 989.736 21% 79% 4,45% 1,34%
3 € 989.737 0% 100% 5,60% 1,68%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.173 € 650.912
Kind of pleegkind € 5.428 € 20.616
Kind met ziekte of handicap € 5.428 € 61.840
Kleinkind € 2.173 € 20.616
Ouder € 2.173 € 48.821
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.173 € 2.173

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning € 102.010
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 54.246
Kind of pleegkind Anders € 26.040

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.


U bent (zijn of haar)
T/m € 124.726 Vanaf € 124.727
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Extra informatie