Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
290 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 1 juli 2024.

Belastingtarieven voor 2015

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2015.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.822 36,50% € 7.235
2 € 19.823 € 33.589 42,00% € 13.017
3 € 33.590 € 57.585 42,00% € 23.095
4 € 57.586 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.822 18,60% € 3.687
2 € 19.823 € 33.589 24,10% € 7.005
3 € 33.590 € 57.585 42,00% € 17.083
4 € 57.586 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.822 18,60% € 3.687
2 € 19.823 € 33.857 24,10% € 7.069
3 € 33.858 € 57.585 42,00% € 17.034
4 € 57.586 52,00%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 51,00%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,30% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,45% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,60% van de WOZ-waarde
t/m € 1.050.000 0,75% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.050.001 € 7.875 + 2,05% van de WOZ-waarde > € 1.050.000

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14,00% 14,00%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 9,80%
Oudedagsreserve maximaal € 8.631

Belastingtarieven box 2

Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Heffingvrij vermogen
- iedere belastingplichtige € 21.330
- fiscaal partner € 21.330
Belast boven de vrijstelling
- effectief 1,2%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.111 € 633.014
Kind of pleegkind € 5.277 € 20.047
Kind met ziekte of handicap € 5.277 € 60.138
Kleinkind € 2.111 € 20.047
Ouder € 2.111 € 47.477
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.111 € 2.111

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Kind of pleegkind Financiering van een eigen woning € 52.752
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 52.752
Kind of pleegkind Anders € 25.322

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 121.295 Vanaf € 121.296
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie