Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
267 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Belastingtarieven voor 2014

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2014.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 36,25% € 7.121
2 € 19.646 € 33.363 42,00% € 12.882
3 € 33.364 € 56.531 42,00% € 22.612
4 € 56.532 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 18,35% € 3.605
2 € 19.646 € 33.363 24,10% € 6.911
3 € 33.364 € 56.531 42,00% € 16.641
4 € 56.532 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 18,35% € 3.605
2 € 19.646 € 33.555 24,10% € 6.957
3 € 33.556 € 56.531 42,00% € 16.607
4 € 56.532 52,00%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 51,50%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,25% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,40% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,55% van de WOZ-waarde
t/m € 1.040.000 0,70% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.040.001 € 7.280 + 1,80% van de WOZ-waarde > € 1.040.000

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14% 14%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 10,90%
Oudedagsreserve maximaal € 9.542

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

  Uitgekeerd dividend  
Schijf Vanaf T/m Tarief
1 € 1 € 250.000 22%
2 € 250.001 25%

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Heffingvrij vermogen
- iedere belastingplichtige € 21.139
- fiscaal partner € 21.139
Belast boven de vrijstelling
- effectief 1,2%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.092 € 627.367
Kind of pleegkind € 5.229 € 19.868
Kind met ziekte of handicap € 5.229 € 59.601
Kleinkind € 2.092 € 19.868
Ouder € 2.092 € 47.053
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.092 € 2.092

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Geldt voor iedereen Financiering van een eigen woning € 100.000
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 52.281
Kind of pleegkind Anders € 25.096

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 117.213 Vanaf € 117.214
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie