Zelf alles online berekenen

Al 24 jaar informatief en onafhankelijk.
296 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2024.

Belastingtarieven voor 2014

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2014.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 36,25% € 7.121
2 € 19.646 € 33.363 42,00% € 12.882
3 € 33.364 € 56.531 42,00% € 22.612
4 € 56.532 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 18,35% € 3.605
2 € 19.646 € 33.363 24,10% € 6.911
3 € 33.364 € 56.531 42,00% € 16.641
4 € 56.532 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 18,35% € 3.605
2 € 19.646 € 33.555 24,10% € 6.957
3 € 33.556 € 56.531 42,00% € 16.607
4 € 56.532 52,00%

Eigen woning in box 1

Het maximale aftrektarief voor de eigen woning is 51,50%

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,25% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,40% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,55% van de WOZ-waarde
t/m € 1.040.000 0,70% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.040.001 € 7.280 + 1,80% van de WOZ-waarde > € 1.040.000

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14,00% 14,00%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 10,90%
Oudedagsreserve maximaal € 9.542

Belastingtarieven box 2

Belasting over dividenduitkeringen vanuit een bv.

  Uitgekeerd dividend  
Schijf Vanaf T/m Tarief
1 € 1 € 250.000 22,0%
2 € 250.001 25,0%

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Heffingvrij vermogen
- iedere belastingplichtige € 21.139
- fiscaal partner € 21.139
Belast boven de vrijstelling
- effectief 1,2%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie