Zelf alles online berekenen

Al 22 jaar informatief en onafhankelijk.
253 rekentools en ruim 23.500.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2022

Belastingtarieven voor 2013

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2013.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 37,00% € 7.268
2 € 19.646 € 33.363 42,00% € 13.029
3 € 33.364 € 55.991 42,00% € 22.532
4 € 55.992 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 19,10% € 3.752
2 € 19.646 € 33.363 24,10% € 7.058
3 € 33.364 € 55.991 42,00% € 16.561
4 € 55.992 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 19.645 19,10% € 3.752
2 € 19.646 € 33.555 24,10% € 7.104
3 € 33.556 € 55.991 42,00% € 16.527
4 € 55.992 52,00%

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

  Voor AOW Na AOW
MKB Winstvrijstelling 14% 14%
Zelfstandigenaftrek (maximaal) € 7.280 € 3.640
Startersaftrek € 2.123 € 1.062
Oudedagsreserve percentage v/d winst 12,00%
Oudedagsreserve maximaal € 9.542

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Heffingvrij vermogen
- iedere belastingplichtige € 21.139
- fiscaal partner € 21.139
Belast boven de vrijstelling
- effectief 1,2%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.057 € 616.880
Kind of pleegkind € 5.141 € 19.535
Kind met ziekte of handicap € 5.141 € 58.604
Kleinkind € 2.057 € 19.535
Ouder € 2.057 € 46.266
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.057 € 2.057

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Kind of pleegkind Financiering van een eigen woning € 100.000
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 51.407
Kind of pleegkind Anders € 24.676

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 118.253 Vanaf € 118.254
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie