Zelf alles online berekenen

Al 19 jaar, met 211 rekentools en ruim 17.000.000 berekeningen per jaar.
Bijgewerkt na Prinsjesdag 2019

Belastingtarieven voor 2012

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2012.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 18.945 33,10% € 6.270
2 € 18.946 € 33.863 41,95% € 12.528
3 € 33.864 € 56.491 42,00% € 22.031
4 € 56.492 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 18.945 15,20% € 2.879
2 € 18.946 € 33.863 24,05% € 6.467
3 € 33.864 € 56.491 42,00% € 15.970
4 € 56.492 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Totale heffing
1 € 1 € 18.945 15,20% € 2.879
2 € 18.946 € 34.055 24,05% € 6.513
3 € 34.056 € 56.491 42,00% € 15.936
4 € 56.492 52,00%

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Heffingvrij vermogen
- iedere belastingplichtige € 21.139
- fiscaal partner € 21.139
Belast boven de vrijstelling
- effectief 1,2%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.012 € 603.600
Kind of pleegkind € 5.030 € 19.114
Kind met ziekte of handicap € 5.030 € 57.342
Kleinkind € 2.012 € 19.114
Ouder € 2.012 € 45.270
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.012 € 2.012

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Kind of pleegkind Financiering van een eigen woning € 50.300
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 50.300
Kind of pleegkind Anders € 24.144

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.


U bent (zijn of haar)
T/m € 115.707 Vanaf € 115.708
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Extra informatie