Zelf alles online berekenen

Al 23 jaar informatief en onafhankelijk.
269 rekentools en ruim 25.000.000 berekeningen per jaar.
Geheel bijgewerkt voor 2023

Belastingtarieven voor 2011

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2011.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 18.628 33,00% € 6.147
2 € 18.629 € 33.436 41,95% € 12.359
3 € 33.437 € 55.694 42,00% € 21.707
4 € 55.695 52,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 18.628 24,05% € 4.480
2 € 18.629 € 33.436 28,53% € 8.704
3 € 33.437 € 55.694 42,00% € 18.052
4 € 55.695 € 999.999.999 52,00% € 519.989.090
5 € 1.000.000.000 33,00%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

  Belastbaar inkomen    
Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing over
totaal schijven
1 € 1 € 18.628 15,10% € 2.813
2 € 18.629 € 33.485 24,05% € 6.386
3 € 33.486 € 55.694 42,00% € 15.713
4 € 55.695 52,00%

Eigen woning in box 1

Tarieven eigenwoningforfait

Voor een eigen woning in box 1 geldt een box 1 bijtelling volgens onderstaande tabel.

WOZ-waarde Eigenwoningforfait
t/m € 12.500 0,00% van de WOZ-waarde
t/m € 25.000 0,20% van de WOZ-waarde
t/m € 50.000 0,30% van de WOZ-waarde
t/m € 75.000 0,40% van de WOZ-waarde
t/m € 1.020.000 0,55% van de WOZ-waarde
vanaf € 1.020.001 € 5.610 + 1,05% van de WOZ-waarde > € 1.020.000

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een woning is 2%.
Voor zakelijk onroerend goed is het tarief 6%.

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend.

Het belastingtarief is 25,00%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Heffingvrij vermogen
- iedere belastingplichtige € 20.785
- fiscaal partner € 20.785
- per minderjarig kind € 2.779
Belast boven de vrijstelling
- effectief 1,2%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 2.012 € 603.600
Kind of pleegkind € 5.030 € 19.114
Kind met ziekte of handicap € 5.030 € 57.342
Kleinkind € 2.012 € 19.114
Ouder € 2.012 € 45.270
Overig (waaronder een broer of zus) € 2.012 € 2.012

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar) Besteding Vrijstelling
Kind of pleegkind Financiering van een eigen woning € 50.300
Kind of pleegkind Financiering van een dure studie € 50.300
Kind of pleegkind Anders € 24.144

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.

U bent (zijn of haar) T/m € 118.707 Vanaf € 118.708
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend 10% 20%
Kind of pleegkind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus) 30% 40%

Vennootschapsbelasting

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 200.000 20,0%
vanaf € 200.001 25,0%

Extra informatie